Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Udostępnianie pulpitu Ubuntu

czwartek,

Udostępnianie pulpitu Ubuntu

System Ubuntu jest dostarczany z łatwym w konfiguracji mechanizmem udostępniania ekranu. Rozwiązanie to oparte jest o serwer VNC dla środowiska graficznego GNOME, o nazwie Vino. Oprogramowanie to powinno być zainstalowane domyślnie, jeśli z jakiegoś powodu nie ma go w systemie, można je zainstalować z pomocą poniższej komendy.

sudo apt install vino

Aby przejść do ustawień udostępniania ekranu w Ubuntu, należy postępować zgodnie z poniższym zrzutem ekranu. Alternatywną metodą jest użycie skrótu klawiszowego Alt+F2, wpisanie frazy gnome-control-center i potwierdzenie klawiszem Enter.

Udostępnianie pulpitu

Udostępnianie ekranu można włączyć za pomocą przełącznika widocznego na zrzucie ekranu. Dodatkowo ustaw hasło do połączeń zdalnych.

Opcje

System Windows nie ma wbudowanego fabrycznie klienta VNC i trzeba posłużyć się oprogramowaniem innej firmy. Spośród kilku dostępnych rozwiązań tego typu wybrano aplikację RealVNC viewer. Program można pobrać ze strony producenta.

Oprogramowanie VNC zainstalowane w systemie Ubuntu nie jest całkowicie zgodne z RealVNC, dlatego wymagane jest wyłączenie mechanizmu szyfrowania. Można to wykonać za pomocą poniższej komendy. Ważne jest, żeby nie poprzedzać jej poleceniem sudo.

gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false

Instalacja programu RealVNC w systemie Windows nie jest wielkim wyzwaniem. Po uruchomieniu aplikacji należy wpisać adres IP komputera z systemem Ubuntu. Podczas łączenia wyświetlony zostanie komunikat o braku szyfrowania transmisji.

Klient VNC

Po zatwierdzeniu komunikatu i wpisaniu hasła można zalogować się na serwer VNC uruchomiony w systemie Ubuntu.

Logowanie

Poniżej widoczny jest ekran systemu Ubuntu z poziomu klienta VNC uruchomionego w Windows.

Klient VNC

Domyślnie instalowanym w systemie Ubuntu programem jest Remmina, ma on wbudowaną m.in. funkcję klienta VNC. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można go zainstalować przy pomocy poniższego polecenia.

sudo apt install remmina

Po uruchomieniu programu Remmina należy wybrać typ połączenia (VNC) oraz wprowadzić adres zdalnego komputera, na którym pracuje serwer VNC. Po naciśnięciu klawisza Enter następuje próba nawiązania połączenia.

Remmina

Po zalogowaniu można rozpocząć zdalną pracę.

Ubuntu

Remmina nie ma problemu z kompatybilnością z serwerem Vino, dlatego można włączyć szyfrowanie transmisji, jednak nie jest to konieczne do nawiązania połączenia. Poniższe polecenie włącza mechanizmy szyfrowania serwera Vino.

gsettings set org.gnome.Vino require-encryption true
Artykuł: Operacja Biting

Operacja Biting

Artykuł: Generał Roman Abraham

Generał Roman Abraham

Artykuł: Kazimierz Heilman-Rawicz

Kazimierz Heilman-Rawicz

Artykuł: Kopiowanie plików z pomocą SCP

Kopiowanie plików z pomocą SCP

Artykuł: Klient SFTP Filezilla

Klient SFTP Filezilla

Artykuł: Odwrócenie kolorów obrazu na wydruku

Odwrócenie kolorów obrazu na wydruku

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły