Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Typy plików

poniedziałek,

Typy plików

W systemach Linux obowiązuje zasada „wszystko jest plikiem”. Występuje siedem typów plików:

  • zwykły plik (-);
  • katalog (d);
  • dowiązanie symboliczne (l);
  • gniazdo lokalne (s);
  • nazwane potoki (f);
  • urządzenie znakowe (c);
  • urządzenie blokowe (b);

W nawiasach umieszczono oznaczenia typów plików stosowane w progamie ls.

Typ pliku łatwo można ustalić przy pomocy polecenia file:

Polecenie file

Inną metodą wykrycia typu pliku jest wykorzystanie komendy ls. W przypadku katalogu w wywołaniu polecenia należy posłużyć się opcją d, ponieważ standardowo zostanie wyświetlona zawartość katalogu. Oznaczenie typu pliku to pierwsza litera danych wyjściowych programu.

Polecenie ls

Wiele informacji o pliku, w tym jego typ, można uzyskać z pomocą programu stat.

Polecenie stat

Zwykły plik

Zwykły plik to szereg bajtów, z perspektywy systemu plików nie jest istotna ich struktura, mogą to być pliki tekstowe, programy wykonywalne, pliki zawierające dane, biblioteki współdzielone itd.

Katalog

Można go rozumieć jako plik zawierający odwołania do innych plików. Tworzenie i usuwanie katalogów umożliwiają odpowiednio polecenia mkdir i rmdir.

Dowiązanie symboliczne

Wskazuje ono na dowolny inny plik lub katalog. Dowiązania symboliczne można tworzyć za pomocą polecenia ln, do ich usuwania służy komenda rm.

Gniazdo lokalne

Służy do komunikacji między procesami.

Nazwane potoki

Specjalny plik, który służy jako łącznik między procesami. Można je utworzyć z pomocą polecenia mknod, do usuwania może posłużyć komenda rm.

Urządzenia znakowe

Urządzenie znakowe (character device) służą do odczytywania lub zapisywania danych odpowiednio z lub do urządzenia znak po znaku. Mogą to być np. konsole (tty), modemy, myszki, generatory.

Urządzenia blokowe

Urządzenie blokowe (block device) umożliwiają odczytywanie lub zapisywanie danych blokami, są to m.in. dyski, partycje, napędy optyczne.

Artykuł: Generał Roman Abraham

Generał Roman Abraham

Artykuł: Kazimierz Heilman-Rawicz

Kazimierz Heilman-Rawicz

Artykuł: Kopiowanie plików z pomocą SCP

Kopiowanie plików z pomocą SCP

Artykuł: Klient SFTP Filezilla

Klient SFTP Filezilla

Artykuł: Odwrócenie kolorów obrazu na wydruku

Odwrócenie kolorów obrazu na wydruku

Artykuł: Victor Hugo

Victor Hugo

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły