Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tarcza Newtona

poniedziałek,

Tarcza Newtona

Tarcza Newtona to dysk z kolorowymi sektorami, w którym barwy dobrane są w taki sposób, żeby przy szybkim obracaniu się krążka widoczny był tylko jednolicie biały kolor. Na dysku mieszczonych jest siedem kolorów. Opracowanie przez Newtona tarczy barw uznaje się za początek ścisłej nauki o działaniu wzroku i jedną z podstaw optyki.

Tarczę Newtona można dość łatwo narysować w programie Inkscape. Za pomocą narzędzia „Okrąg” utwórz koło, rysując kształt, wciśnij klawisz Ctrl, ułatwi to zadanie. Usuń ewentualny kontur. Narzędziem „Okrąg” kliknij utworzony element i na belce ustawień narzędzia ustaw parametr „Koniec” na wartość 360/7 (1). Tarcza Newtona składa się z siedmiu wycinków, nie musisz zaprzątać sobie głowy obliczeniami, po prostu wciśnij klawisz Enter (2). W efekcie otrzymasz wycinek stanowiący 1/7 część koła.

Otrzymany element zostanie poddany klonowaniu z obrotem, w pierwszej kolejności należy ustawić odpowiednią oś obrotu. Kliknij obiekt dwa razy (A), widoczny stanie się krzyżyk (1) oznaczający oś obrotu. Nieznacznie obróć element, tak aby nowa oś obrotu nie wypadała na jednym z uchwytów, pozycjonowanie osi będzie wtedy łatwiejsze. Przeciągnij myszą krzyżyk w punkt stanowiący środek koła (B, 2). Postaraj się zachować precyzję, po klonowaniu niedoskonałości mogą stać się bardzo widoczne.

Zaznacz wycinek i w menu programu wybierz kolejno „Edycja” → „Klonuj” → „Utwórz układ klonów…”. W oknie dialogowym narzędzia kliknij przycisk „Przywróć domyślne”, a następnie ustaw ilość wierszy na 1 oraz ilość kolumn na 7. W karcie „Przesunięcie” dla kolumn zaznacz opcję „Pominięcie rozmiarów obiektu”. W karcie „Obrót” parametr „Kąt” dla kolumn zadeklaruj jako 360/7. Klonowanie rozpocznie się po kliknięciu przycisku „Utwórz”.

Po utworzeniu układu klonów (A) zaznacz wszystko i w menu programu wybierz „Edycja” → „Klonuj” → „Odłącz klon”. W następnym kroku nadaj wypełnieniom wycinków odpowiednie kolory (B). Newton kolory występujące na tarczy określił jako „red, orange, yellow, green, blue, a violet-purple and indigo”, jest to trochę nieprecyzyjne, w przykładzie przyjęto szesnastkowe wartości kolorów: fd0000, 7e007e, 0000fd, 00fdfd, 007e00, fdfd00, fd6400.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły