Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

SVG: Flaga Danii

wtorek,

SVG: Flaga Danii

Flaga Danii zwana jako Dannebrog jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem. Biały krzyż symbolizuje chrześcijaństwo, a czerwień – odwagę i męstwo. Przyjmuje się, że jest to najstarsza używana do dziś flaga suwerennego europejskiego państwa. Z duńską flagą związana jest legenda, według której 15 czerwca 1219 roku spadła ona z nieba podczas krucjaty liwońskiej duńskiego króla Waldemara II do Estonii. Z tego powodu 15 czerwca Duńczycy obchodzą oficjalny Dzień Flagi.

Wszystkie dane potrzebne do wykonania flagi Danii w formacie SVG znajdują się na poniższej grafice.

Wymiary flagi Danii

Flagę Danii można potraktować jako jeden duży czerwony prostokąt z nałożonymi krzyżującymi się biłymi wąskimi prostokątami. Dla otrzymania grafiki w nieco większej skali wszystkie przykładowe wymiary pomnożono przez dziesięć. Poniżej znajduje się kod strony HTML z dołączoną flagą Danii w formacie SVG.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Flaga Danii</title>
</head>
<body>
<svg width="370" height="280">
	<rect x="0" y="0" width="370" height="280" fill="#c7042d" />
	<rect x="0" y="120" width="370" height="40" fill="#ffffff" />
	<rect x="120" y="0" width="40" height="280" fill="#ffffff" />
</svg>
</body>
</html>

W wierszu ósmym zadeklarowano element SVG o szerokości 370 (37 × 10) i wysokości 280 (28 × 10). W wierszu dziesiątym zadeklarowano prostokąt wypełniony kolorem białym (#ffffff) o wymiarach 370 (37 × 10) na 40 (4 × 10) położony w odległości 120 (12 × 10) od górnej krawędzi oraz 0 od lewej krawędzi. Na podobnej zasadzie zadeklarowano dwa pozostałe prostokąty. Kolejność deklaracji jest istotna, figury muszą nakładać się na siebie w odpowiedniej kolejności. Format SVG należy do rodziny języków XML i jego wszystkie znaczniki muszą być bezwzględnie zamknięte, np. <rect> został domknięty przez />.

Poniżej znajduje się grafika z przykładu, umieszczono ją na ciemnym tle. Używając skrótów klawiszowych ctrl+ i ctrl- zwróć uwagę, że przy skalowaniu wszystkie figury zachowują idealny wygląd, jest to charakterystyczna cecha grafiki wektorowej.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły