Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Elektromechanik pojazdów samochodowych – nowy zawód w CKZiU

poniedziałek,

Elektromechanik pojazdów samochodowych – nowy zawód w CKZiU

Projekt „Elektromechanik pojazdów samochodowych - nowy zawód w CKZiU w Mrągowie” otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów z CKZiU w Mrągowie poprzez wprowadzenie nowego zawodu „Elektromechanik pojazdów samochodowych” w szkole branżowej I stopnia w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w branży motoryzacyjnej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodów, doposażenie szkolnych pracowni. W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u nauczycielek i nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZADANIA W PROJEKCIE:

  1. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ - Pracownia Elektromechaniki Samochodowej
  2. WPROWADZENIE NOWEGO ZAWODU
  3. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

EFEKTY PROJEKTU:

  • wyposażona Pracownia Elektromechaniki Samochodowej
  • opracowany Model Współpracy
  • opracowany program nauczania nowego zawodu
  • wykwalifikowana kadra nauczycielska

Wartość projektu: 496 057,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 421 648,87 zł

Czytaj więcej

Nu Media Elżbieta Jażdżewska – Partner Wiodący i Powiat Mrągowski – Partner Projektu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Elektromechanik pojazdów samochodowych – nowy zawód w CKZiU w Mrągowie”

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów z CKZiU w Mrągowie poprzez wprowadzenie nowego zawodu „Elektromechanik pojazdów samochodowych” w szkole branżowej I stopnia w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w branży motoryzacyjnej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodów, doposażenie szkolnych pracowni.

Dofinansowanie projektu z UE: 421 648,87 PLN

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły