Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Program Putty

środa,

Program Putty

Obecnie użytkownicy systemów Windows 10 i Windows Server 2019 mogą cieszyć się wbudowanym fabrycznym klientem SSH (secure shell), jednak w starszych edycjach Microsoft Windows praca z SSH także była możliwa. Służyły do tego programy dostarczane przez innych producentów, takie jak PuTTY.

PuTTY to dostępny nieodpłatnie program będący klientem usług TELNET, SSH i rlogin. Pierwotnie powstał dla systemów Microsoft Windows, jednak został przeniesiony także na inne systemy. Dostępne są wersje dla m.in. Systemów UNIX, Linux, macOS. Z powodzeniem można korzystać z niego również w najnowszych wydaniach Windowsa.

Choć PuTTY najczęściej kojarzony jest tylko z jednym programem o nazwie putty, w rzeczywistości jest dostarczany w pakiecie razem z innymi programami. W materiale skoncentrowano się jedynie na części dostępnych opcji związanych z klientem SSH. SSH działa w architekturze klient-serwer, do nawiązania połączenia wymagany jest dostęp do działającego serwera SSH, putty pełni rolę klienta. Najlepszym miejscem do pobrania instalatora PuTTY jest strona producenta. Podczas instalacji zalecane jest zachowanie opcji domyślnie proponowanych przez program, można ewentualnie wyrazić zgodę na utworzenie skrótu do programu na pulpicie.

Programy udostępnione razem z Putty

Putty dostępny jest w formie pakietu zawierającego kilka programów. Poszczególne składniki można także pobrać i zainstalować osobno. Dostępne programy:

  • putty – główny program, klient telnet, rlogin oraz SSH, dodatkowo możliwość łączenia się przez port szeregowy;
  • pscp – klient scp, możliwość kopiowania plików z poziomu wiersza poleceń;
  • psftp – klient sftp, możliwość transferu plików podobnie jak w przypadku ftp;
  • puttytel – klient telnet;
  • plink – stosowany do tworzenia i obsługi tunelu (przesyłania pewnych usług sieciowych za pośrednictwem SSH);
  • pageant – agent uwierzytelniania;
  • puttygen – narzędzie do generowania kluczy SSH;
  • pterm – niedostępny dla systemów Windows klient X11.

Połączenie SSH w programie Putty

Po uruchomieniu programu należy skonfigurować połączenie. Pole „Host name” służy do wprowadzenia nazwy lub adresu IP zdalnej maszyny. Domyślny port SSH to 22, jako opcję „Connection type” wybierz SSH. Po naciśnięciu przycisku „Open” program będzie próbował nawiązać połączenie.

Program putty - ustawienia

Podczas pierwszego połączenia SSH ze zdalną maszyną zobaczysz komunikat o braku możliwości potwierdzenia autentyczności zdalnego hosta. Jest to normalna sytuacja, program klienta nigdy wcześniej nie łączył się z daną maszyną. Należy zaakceptować dane zdalnego hosta, wybierając przycisk „Tak”.

Program putty - łączenie

Po nawiązaniu połączenia można zalogować się, podając login i hasło, podczas wprowadzania hasła nie będą widoczne żadne znaki, takie rozwiązanie obowiązuje ze względów bezpieczeństwa.

Program putty - logowanie

Po zalogowaniu się na zdalnej maszynie można pracować w podobmy sposób jak na lokalnym terminalu.

Program putty - praca zdalna

Artykuł: Zakończenie stażu

Zakończenie stażu

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły