Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Podsystem Windows dla systemu Linux

czwartek,

Podsystem Windows dla systemu Linux

Od pewnego czasu z poziomu Sklepu Microsoft można w systemie Windows zainstalować niektóre dystrybucje GNU/Linux. Dotyczy to systemu Windows 10 i nowszych.

W pierwszym kroku należy uruchomić przystawkę „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows”.

Pośród funkcji systemu znajdź i zaznacz pozycję „Podsystem Windows dla systemu Linux”, a następnie kliknij przycisk „OK”.

Po instalacji wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera. Po tej czynności odnajdź i uruchom aplikację „Windows Store”.

W oknie wyszukiwania wpisz słowo linux. W prezentowanym przykładzie spośród wyników wyszukiwania wybrano dystrybucję Ubuntu.

Po kliknięciu przycisku „Pobierz” produkt zostanie zainstalowany.

Po instalacji kliknij przycisk „Uruchom”.

Proces pierwszej konfiguracji trwa stosunkowo długo, po jej zakończeniu należy jeszcze dodać nowego użytkownika i ustawić jego hasło.

Aplikację można przypiąć do paska zadań i uruchamiać ją za pomocą łatwo dostępnego skrótu. Jest ona dostępna także z poziomu wiersza poleceń, wystarczy wpisać komendę ubuntu. Jeśli chcesz wywołać pojedyncze polecenie, poprzedź je komendą wsl tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły