Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Osadzone style CSS

wtorek,

Osadzone style CSS

Jedną z możliwości dołączenia do dokumentu deklaracji stylów CSS jest znacznik <style>. Powinien on być dołączony w sekcji head, umieszczenie go w innym miejscu jest błędem składniowym, mimo że popularne przeglądarki zinterpretują umieszczone w nim reguły CSS poprawnie. Style CSS umieszczane w dokumencie za pomocą znacznika <style> nazywane są stylami osadzonymi, zagnieżdżonymi lub wewnętrznymi.

Style osadzone to lepsze rozwiązanie niż style inline, wszystkie deklaracje CSS znajdują się w jednym miejscu, a dodatkowo dają większe możliwości, np. można stosować pseudoklasy i pseudoelementy. Zajmują także mniej miejsca, pojedynczy blok deklaracji może dotyczyć kilku elementów. W starszych wersjach języka HTML znacznik <style> zawierający deklaracje stylów CSS obowiązkowo wymagał atrybutu type o wartości text/css (<style> type="text/css"), w HTML 5 nie ma już takiej potrzeby.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Osadzone style</title>
 <style>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Osadzone style</title>
 <style>
 	 body {
 	  padding: 20px;
 	 }
	 p {
	  background-color: black;
	  color: white;
	  padding: 25px;
	 }		
 </style>
</head>
<body>
 <p>Osadzone style CSS</p>
</body>
</html>	
 </style>
</head>
<body>
 <p>Osadzone style CSS</p>
</body>
</html>
Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły