Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Operatory przypisania

środa,

Operatory przypisania

Pierwszy przykład to najprostszy wariant wykorzystania zwykłego operatora przypisania (znak =). Lewy operand jest ustawiany na wartość wyrażenia po prawej stronie.

<?php
 $a = 'CKZiU';
 echo $a; // wyświetli CKZiU
?>

Kolejna możliwość to jednoczesne zastosowanie konkatenacji, w przykładzie połączono dwa łańcuchy znaków.

<?php
 $a = 'CKZiU';
 $a .= ' Mrągowo';
 echo $a; // wyświetli CKZiU Mrągowo
?>

Po prawej stronie przypisania znajduje się wyrażenie, może to być np. funkcja.

<?php
 $a = date('Y-m-d');
 echo $a; // wyświetli bieżącą datę
?>

Wyrażeniem może być także wyrażenie arytmetyczne.

<?php
 $a = 2 + 3;
 echo $a; // wyświetli 5
?>

Istnieją także operatory arytmetyczne przypisania. W przykładzie zaprezentowano dodawanie.

<?php
 $a = 2;
 $a += 3;
 // powyższe oznacza $a = $a + 3;
 echo $a; // wyświetli 5
?>

W operatorach arytmetycznych przypisania można stosować inne dostępne działania (+,-.*,/,%). Działają one w podobny sposób jak w poprzednim przykładzie.

<?php
 $a = 2;
 $a *= 3; // $a = $a * 3;
 
 echo $a; // wyświetli 6
?>

Dostępne są także operatory przypisania bitowego. W przykładzie zaprezentowano bitowe XOR.

<?php
 $a = 1;
 $a ^= $a;
 echo $a; // wyświetli 0
?>
Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły