Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

MySQL: Lista baz danych

środa,

MySQL: Lista baz danych

Listę baz danych istniejących w ramach danego serwera MySQL można uzyskać na kilka sposobów. Poniżej umieszczono dwa łatwe do zapamiętania polecenia, które wyświetlą takie same wyniki.

SHOW DATABASES;
SHOW SCHEMAS;

Wynik powyższych poleceń można zawęzić.

SHOW DATABASES LIKE '%ckziu%'; # nazwa zawiera ckziu
SHOW SCHEMAS LIKE '%ckziu'; # nazwa kończy się na ckziu
SHOW DATABASES LIKE 'ckziu%'; # nazwa rozpoczyna się od ckziu

Listę baz danych można otrzymać również na podstawie informacji zapisanych w tabeli information_schema.schemata.

SELECT schema_name FROM information_schema.schemata

Nazwę bieżącej bazy danych można uzyskać z pomocą polecenia DATABASE(). Jeśli nie wybrano żadnej bazy danych, zwróci ono wartość NULL.

USE ckziu;
SELECT DATABASE(); # wyświetli ckziu
USE mysql;
SELECT DATABASE(); # wyświetli mysql

Z łatwością można uzyskać kod instrukcji służącej do utworzenia danej bazy danych, służy do tego polecenie SHOW CREATE DATABASE z nazwą bazy jako argumentem. Uzyskany kod dotyczy „pustej” bazy danych, nie obejmuje tworzenia tabel itp.

SHOW CREATE DATABASE ckziu;
Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły