Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

MySQL: Lista baz danych

środa,

MySQL: Lista baz danych

Listę baz danych istniejących w ramach danego serwera MySQL można uzyskać na kilka sposobów. Poniżej umieszczono dwa łatwe do zapamiętania polecenia, które wyświetlą takie same wyniki.

SHOW DATABASES;
SHOW SCHEMAS;

Wynik powyższych poleceń można zawęzić.

SHOW DATABASES LIKE '%ckziu%'; # nazwa zawiera ckziu
SHOW SCHEMAS LIKE '%ckziu'; # nazwa kończy się na ckziu
SHOW DATABASES LIKE 'ckziu%'; # nazwa rozpoczyna się od ckziu

Listę baz danych można otrzymać również na podstawie informacji zapisanych w tabeli information_schema.schemata.

SELECT schema_name FROM information_schema.schemata

Nazwę bieżącej bazy danych można uzyskać z pomocą polecenia DATABASE(). Jeśli nie wybrano żadnej bazy danych, zwróci ono wartość NULL.

USE ckziu;
SELECT DATABASE(); # wyświetli ckziu
USE mysql;
SELECT DATABASE(); # wyświetli mysql

Z łatwością można uzyskać kod instrukcji służącej do utworzenia danej bazy danych, służy do tego polecenie SHOW CREATE DATABASE z nazwą bazy jako argumentem. Uzyskany kod dotyczy „pustej” bazy danych, nie obejmuje tworzenia tabel itp.

SHOW CREATE DATABASE ckziu;
Artykuł: SVG: Piłka do piłki nożnej

SVG: Piłka do piłki nożnej

Artykuł: SVG: Ikona debuggera

SVG: Ikona debuggera

Artykuł: Grace Hopper

Grace Hopper

Artykuł: The Mother of All Demos

The Mother of All Demos

Artykuł: Drugie okna z Microsoftu

Drugie okna z Microsoftu

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły