Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

LibreOffice: Wyłączenie ekranu powitalnego

wtorek,

LibreOffice: Wyłączenie ekranu powitalnego

Podczas uruchamiania każdego z programów składowych pakietu LibreOffice wyświetlany jest ekran powitalny. Po starcie aplikacji znika on samoczynnie, jednak można go całkowicie wyłączyć. Nie jest to trudne, ponieważ twórcy pakietu przewidzieli taką możliwość. Prezentujemy dwa sposoby zablokowania ekranu powitalnego z uwzględnieniem drobnych różnic dla wersji pakietu dla systemów Windows i Linux.

Ustawienia globalne pakietu w Windows

Jednym z plików konfiguracyjnych pakietu LibreOffice działającego w systemie Windows jest soffice.ini znajdujący się w folderze C:Program FilesLibreOfficeprogram. W niektórych systemach może to być trochę inna lokalizacja, np. na skutek zmian wprowadzonych przez użytkownika podczas instalacji. Aby móc dokonać edycji pliku soffice.ini, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Zmiany będą dotyczyć wszystkich składników pakietu oraz każdego użytkownika systemu.

Plik soffice.ini to zwykły plik tekstowy i można edytować go w najprostszym edytorze tekstu, np. w notatniku. Kliknij plik prawym klawiszem myszy i wybierz z menu opcję „Otwórz za pomocą”, a następnie „Notatnik”.

Po otworzeniu pliku znajdź w nim wiersz ze wpisem Logo=1. Modyfikując go na Logo=0 spowodujesz wyłączenie ekranu powitalnego we wszystkich składnikach pakietu.

Jeśli podczas zapisywania pliku zostaniesz zapytany o jego nazwę ustaw opcję „Zapisz jako typ” na „Wszystkie pliki”. Jeżeli system nie dopuści do zapisu we właściwej lokalizacji, zapisz plik na Pulpicie, a następnie skopiuj go „ręcznie” do prawidłowego folderu.

Windows – modyfikacja skrótu do programu

Drugi sposób polega na modyfikacji skrótu do wybranego składnika pakietu dla każdego programu oddzielnie. Ekran powitalny będzie wyłączony jedynie podczas uruchamiania aplikacji za pomocą zmienionego skrótu. Kliknij skrót prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję „Właściwości”. W oknie dialogowym na karcie „Skrót” w polu „Element docelowy” dodaj na końcu spację i wpis –nologo, jest to opcja wbudowana przez producenta pakietu LibreOffice.

Linux

Obydwa przedstawione wcześniej sposoby wyłączenia ekranu powitalnego w programach pakietu LibreOffice sprawdzą się także w systemie Linux, należy tylko uwzględnić kilka drobnych różnic. Odpowiednikiem pliku soffice.ini w systemach Linux jest sofficerc położony w katalogu /etc/libreoffice. Można to ustalić za pomocą komendy whereis libreoffice, w wynikach szukaj ścieżki z katalogiem etc. Możliwość zapisania zmian w pliku sofficerc wymaga uprawnień użytkownika root, edycji możesz dokonać dowolnym edytorem tekstowym, np. w dostępnym w konsoli programie nano.

Po otworzeniu pliku znajdź w nim wiersz ze wpisem Logo=1. Modyfikując go na Logo=0 spowodujesz wyłączenie ekranu powitalnego we wszystkich składnikach pakietu.

Jeśli chcesz wyłączyć ekran powitalny na poziomie skrótu do programu, otwórz skrót w edytorze tekstowym i wyszukaj wiersz rozpoczynający się od frazy Exec=. Modyfikacja polega na dopisaniu parametru --nologin do wywołania programu. Ekran powitalny będzie wyłączony jedynie podczas uruchamiania aplikacji za pomocą zmienionego skrótu.

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Artykuł: Szarża pod Somosierrą

Szarża pod Somosierrą

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły