Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

LibreOffice Writer: Tekst niedrukowalny

czwartek,

LibreOffice Writer: Tekst niedrukowalny

Żeby utworzyć tekst, który nie będzie drukowany można posłużyć się ramką i jej właściwościami. W menu głównym programu wybierz kolejno „Wstaw” → „Ramka” → „Ramka”.

Tekst, który znajdzie się w ramce, po ustawieniu odpowiedniej opcji nie będzie widoczny na wydruku.

Kliknij krawędź ramki i w menu głównym programu wybierz „Format” → „Ramka i obiekt” → „Właściwości”. W oknie dialogowym przejdź do karty „Opcje” i w sekcji „Właściwości” wyłącz opcję „Drukuj”.

Ramka jest widoczna na ekranie, jednak nie jest drukowana. W razie potrzeby można ją dodatkowo sformatować np. usunąć obramowanie.

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Artykuł: Szarża pod Somosierrą

Szarża pod Somosierrą

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły