Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

LibreOffice: Domyślny format dokumentu

czwartek,

LibreOffice: Domyślny format dokumentu

Domyślnie programy składowe pakietu LibreOffice Writer zapisują pliki w formacie Open Document Format, jednak bez trudu można to zmienić. Opcja ta może być przydatna dla osób, które często wymieniają dokumenty z użytkownikami płatnego pakietu Microsoft Office.

Po uruchomieniu programu LibreOffice Writer wybierz w głównym menu programu opcję „Narzędzia”, a następnie „Opcje”. W nowym oknie w rozwijanym menu po lewej stronie kliknij „Ładuj/zapisz” → „Ogólne”, a później w części po prawej stronie okna wyszukaj pozycję „Domyślny format pliku i ustawienia ODF”, znajdujące się poniżej opcje powinny być ustawione na „Typ dokumentu: Dokument tekstowy” oraz „Zawsze zapisuj jako:” na wybrany format domyślny. Aby zapisywać pliki tekstowe w formacie MS Office, wybierz z listy pozycję „Word 2007-365 (*.docx)”. Możesz ewentualnie rozważyć zastosowanie starszego formatu „Word 97-2003 (*.doc)”, jednak niezbyt często można spotkać się z używanymi jeszcze pełnoletnimi wersjami MS Office.

Z poziomu powyżej zaprezentowanego okna można ustawić domyślny format pliku dla pozostałych składników pakietu LibreOffice, wystarczy zmienić opcję „Typ dokumentu” oraz ustawić właściwy format. Dla zgodności z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel ustaw format „Excel 2007-365 (*.xlsx)”, aby zapisywać prezentacje w formacie MS Office, wybierz pozycję „PowerPoint 2007-365 (*.pptx)”. W tym samym oknie można także wyłączyć opcję „Ostrzegaj przed zapisywaniem w formacie innym niż ODF lub domyślny”.

Artykuł: Pong – symulacja tenisa stołowego

Pong – symulacja tenisa stołowego

Artykuł: Maurice Wilkes

Maurice Wilkes

Artykuł: Komandor Stanisław Hryniewiecki

Komandor Stanisław Hryniewiecki

Artykuł: Marian Senger

Marian Senger

Artykuł: Sprzysiężenie Wysockiego

Sprzysiężenie Wysockiego

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły