Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kopiowanie plików z pomocą SCP

piątek,

Kopiowanie plików z pomocą SCP

SCP (Secure copy) to bezpieczna opcja transferu plików pomiędzy komputerami. Protokół SCP korzysta z szyfrowanego połączenia, jest on oparty o protokół SSH.

Razem z innymi programami dostarczanymi w ramach pakietu OpenSSH znajduje się działający w wierszu poleceń program scp. Pozwala on na transmisję plików pomiędzy lokanym komputerem, a maszyną z uruchomionym serwerem SSH. Wywołanie programu jest proste, w pierwszej kolejności podajemy źródło pliku, a jako drugi parametr miejsce docelowe. W przykładach pliki kopiowane są między systemami Windows i Linux. Stosowany jest w nich odmienny separator w ścieżkach dostępu. Można stosować domyślne separatory, tzn. znak / w lokalizacjach dotyczących Linuksa oraz znak \ w ścieżkach dostępu w Windows. Dopuszczalny jest także zapis zawierający znak / w obu przypadkach. Zwróć uwagę na ten szczegół w prezentowanych przykładach.

W pakiecie PuTTY zawarty jest program pscp, który jest odpowiednikiem scp. Jeśli pscp zostanie wywołany bez jawnie określonego portu, to zachowuje się bardzo dziwnie i próbuje nawiązać połączenie, wykorzystując port 0. Oczywiście kończy się to niepowodzeniem.

Po dodaniu do wywołania pscp numeru portu (-P 22) transfer przebiega bez problemu.

Kopiowanie pliku z systemu Linux na Windowsa wygląda bardzo podobnie jak w przypadku pierwszego przykładu.

We wszystkich poprzednich przykładach wysyłano lokalny plik na serwer. Oczywiście możliwy jest transfer w drugą stronę.

W materiale nie zademonstrowano dodatkowych opcji programów scp oraz pscp, skupiono się jedynie na ich podstawowej funkcjonalności.

Artykuł: Microsoft PixelSense

Microsoft PixelSense

Artykuł: Mac OS X Server

Mac OS X Server

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Rocznica biblioteki GTK+

Rocznica biblioteki GTK+

Artykuł: Profesor Karol Estreicher

Profesor Karol Estreicher

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły