Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Klient DHCP w Windows 10

wtorek,

Klient DHCP w Windows 10

Aktywacji klienta DHCP wbudowanego w system Windows można dokonać na kilka sposobów.

Powłoka sieci netsh

Dostępna w wierszu poleceń powłoka sieci o nazwie netsh pozwala m.in. na konfigurację interfejsów sieciowych. Niektóre operacje wymagają podwyższonych uprawnień, dlatego wiersz poleceń należy uruchomić jako administrator. Można to zrobić na kilka sposobów, w poniższym przykładzie w okno wyszukiwania wpisano cmd, a następnie kliknięto prawym przyciskiem myszy skrót do odnalezionej aplikacji i wybrano w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Uruchomienie cmd

W sesji widocznej na poniższym zrzucie ekranu wydano trzy polecenia. Najpierw wyświetlono bieżącą konfigurację sieci. W widocznych ustawieniach interfejsu o nazwie Ethernet można znaleźć informację o tym, że nie do uzyskania adresu IP nie wykorzystano DHCP. W kolejnej komendzie zmieniono ustawienia interfejsu Ethernet na DHCP. Ostatnie polecenie to sprawdzenie zaktualizowanych ustawień. Wykonując prezentowane komendy, należy zwrócić uwagę na nazwę swojego interfejsu, może być inna. Jeśli wystąpią w niej spacje, wymagane będą cudzysłowy, podobnie jak przy nazwach widocznych na zrzucie ekranu.

Polecenie netsh

Konfiguracja klienta w trybie graficznym

Aby skonfigurować interfejs sieciowy, należy przejść do ustawień kart sieciowych w Panelu sterowania. W tym celu można np. posłużyć się skrótem klawiszowym Win+r i komendą ncpa.cpl. W oknie, które się otworzy, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym interfejsie i wybierz opcję „Właściwości”.

Połączenia sieciowe

W kolejnym oknie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy pozycję „Protokół internetowy w wersji 4”. W kolejnym kroku wystarczy wybrać opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”. Jeśli adresy serwerów DNS mają być również pobrane z serwera DHCP zaznacz jeszcze „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie”.

Właściwości IPv4

Inne możliwości

W materiale nie przedstawiono wszystkich możliwości pracy z klientem DHCP. Do odnawiania lub zwalniania dzierżaw adresów można wykorzystać polecenie ipconfig. Klienta DHCP można uruchomić lub zatrzymać w oknie zarządzania usługami (polecenie services.msc). Taką samą operację można wykonać w wierszu poleceń z pomocą polecenia net.

net stop dhcp
net start dhcp
Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły