Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Dynamiczne dołączanie zewnętrznego arkusza stylów

wtorek,

JS: Dynamiczne dołączanie zewnętrznego arkusza stylów

Aby dynamicznie dołączyć do strony internetowej zewnętrzny arkusz stylów CSS, wystarczy utworzyć element link, nadać mu wymagane atrybuty (type, rel, href) i wstawić go do dokumentu. W poniższym przykładzie nowy znacznik link dołączono do sekcji HEAD. Oczywiście atrybut href powinien być zgodny z lokalizacją dołączanego pliku. W przykładzie dodatkowo występuje atrybut id, dzięki niemu można łatwo wskazać element, np. podczas usuwania go z dokumentu.

let link = document.createElement("link");
link.type = "text/css";
link.rel = "stylesheet";
link.href = 'add-css.css';
link.id = 'add-css';
document.head.appendChild(link);

Elementy strony internetowej można łatwo usuwać z pomocą metody remove(). Jeśli wymagana jest zgodność z przestarzałą przeglądarką Internet Explorer, należy skorzystać ze starszej metody removeChild().

document.getElementById('add-css').remove();

Metoda removeChild().

document.getElementById('add-css')
 .parentElement.removeChild(document.getElementById('add-css'));

Przykładowa implementacja

JavaScript to skryptowy język programowania stworzony przez firmę Netscape.

Skrypt zabezpieczono przed wielokrotnym dołączaniem tego samego pliku CSS oraz przed próbą usuwania nieistniejącego znacznika link.

window.addEventListener('load', function() {
 document.getElementById('css-on').addEventListener('click', function() {
  if(!document.getElementById('add-css')) {
   let link = document.createElement("link");
   link.type = "text/css";
   link.rel = "stylesheet";
   link.href = 'add-css.css';
   link.id = 'add-css';
   document.head.appendChild(link); 
  }
 });

 document.getElementById('css-off').addEventListener('click', function() {
  if(document.getElementById('add-css')) {
   document.getElementById('add-css').remove();
  }
 });
 
});

Kod HTML przykładu.

<p id="tester">
 JavaScript to skryptowy język programowania
 stworzony przez firmę Netscape.
</p>
<button id="css-on">Dołącz plik CSS</button>
<button id="css-off">Usuń plik CSS</button>

Zawartość przykładowego dołączanego arkusza stylów.

#tester {
 background: #f60;
 color: #fff;
 padding:20px;
}
Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: System OS X 10.10 Yosemite

System OS X 10.10 Yosemite

Artykuł: Macintosh Classic

Macintosh Classic

Artykuł: Steve Crocker

Steve Crocker

Artykuł: ZSNES – emulator konsoli SNES

ZSNES – emulator konsoli SNES

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły