Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Instrukcja warunkowa if

środa,

Instrukcja warunkowa if

Instrukcja warunkowa if jest często stosowana w wielu językach programowania, dzięki niej pewne fragmenty kodu można wykonywać warunkowo. W nawiasie za słowem kluczowym if umieszczane jest wyrażenie warunkowe, jeśli zwróci ono prawdę, wykonywane są instrukcje umieszczone w nawiasie klamrowym.

<?php
 $wiek = 20;

 if($wiek >= 18) {
	 echo 'pełnoletni';
 }
?>

Jeśli warunkowo ma być wykonana tylko jedna instrukcja, nawiasy klamrowe można pominąć, jednak zmniejsza to czytelność kodu, a początkujących programistów dodatkowo może prowadzić do błędów.

<?php
 $wiek = 20;
 
 if($wiek >= 18) {
	 echo $wiek . ' lat';
	 echo 'pełnoletni';
 }
?>

W przypadku kilku instrukcji wykonywanych warunkowo nawiasy klamrowe są niezbędne.

<?php
 $wiek = 20;
 
 if($wiek >= 18) echo 'pełnoletni';
?>
Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły