Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Heinrich Hertz

poniedziałek,

Heinrich Hertz

„Nie można oprzeć się wrażeniu, że formuły matematyczne mają niezależny od nas byt i inteligencję, że są mądrzejsze niż my sami, nawet mądrzejsze niż ich odkrywcy, i że możemy wywnioskować z nich więcej niż poprzednio w nich zawarto”

–– Heinrich Rudolph Hertz.

Heinrich Hertz urodził się 22 lutego 1857 roku w Hamburgu. Był fizykiem, który zasłynął jako odkrywca fal elektromagnetycznych.

Studiował fizykę na Uniwersytecie w Berlinie. Po ukończeniu studiów przez trzy lata był asystentem wybitnego niemieckiego uczonego Hermana von Helmholtza. W 1883 roku został wykładowcą fizyki teoretycznej na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii. W latach 1885–1889 był profesorem fizyki w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe. Ostatnia jego praca to posada profesora fizyki na Uniwersytecie w Bonn.

Hertz przeszedł do historii jako autor pionierskich prac dotyczących fal elektromagnetycznych. W 1886 roku za pomocą oscylatora elektrycznego wytworzył po raz pierwszy fale elektromagnetyczne. Oscylator zwano oscylatorem Hertza, a fale jako fale Hertza. Hertz swoim odkryciem eksperymentalnie potwierdził teorię Maxwella i stworzył podstawy rozwoju radiokomunikacji. Dla uczczenia jego osiągnięć jednostkę częstotliwości nazwano hercem (Hz).

Hertz w 1881 roku sformułował teorię dotyczącą naprężeń powstałych przy zetknięciu się dwóch ciał sprężystych. W swojej publikacji z 1894 roku uzupełnił sformułowaną przez Gaussa zasadę najmniejszego przymusu. W 1887 roku przyczynił się do odkrycia efektu fotoelektrycznego – zauważył, że naładowane obiekty oświetlone światłem ultrafioletowym rozładowują się dużo szybciej, w porównaniu do naładowanych nieoświetlonych obiektów.

Heinrich Hertz zmarł w 1894 roku w wieku 37 lat i nie doczekał się praktycznej realizacji radia.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Jerzy Różycki

Jerzy Różycki

Artykuł: Bitwa pod Ujściem

Bitwa pod Ujściem

Artykuł: Henryk Jordan – pionier wychowania fizycznego

Henryk Jordan – pionier wychowania fizycznego

Artykuł: Historia letnich igrzysk olimpijskich

Historia letnich igrzysk olimpijskich

Artykuł: Międzynarodowy Dzień Szachów

Międzynarodowy Dzień Szachów

Artykuł: Bitwy potopu szwedzkiego

Bitwy potopu szwedzkiego

Artykuł: Henryk Zygalski

Henryk Zygalski

Artykuł: Historia polskiej piłki nożnej

Historia polskiej piłki nożnej

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły