Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dostosowywanie menu Ctrl+Alt+Del

środa,

Dostosowywanie menu Ctrl+Alt+Del

Od systemu Windows 7 skrót klawiszowy Ctrl+Alt+Del przywołuje menu, które zawiera takie opcje jak m.in. zablokowanie komputera, przełączenie na innego użytkownika, wylogowanie, uruchomienie Menedżera zadań.

Niektóre z opcji dostępnych po wciśnięciu skrótu Ctrl+Alt+Del można wyłączyć. Jest to możliwe do wykonania z poziomu Edytora lokalnych zasad grupy. Zasady Grupy (ang. Group Policy) to zbiór reguł dotyczących m.in. ustawień użytkownika w zakresie interfejsu i obsługi systemu. Aby uruchomić Edytor lokalnych zasad grupy, wciśnij klawisz Windows, w aktywne okno wyszukiwania wpisz komendę gpedit.msc i zatwierdź ją klawiszem Enter. Z menu po prawej stronie wybierz kolejno pozycje Konfiguracja użytkownika → Szablony administracyjne → System → Opcje klawiszy Ctrl+Alt+Del. Z lewej strony wyświetlą się dostępne opcje.

Dwukrotnie kliknij wybraną pozycję. Otworzy się kolejno okno, możesz w nim dokonać zmiany ustawień, np. zaznaczona pozycja „Włączone” oznacza aktywowanie wybranej opcji. Na poniższym zrzucie ekranu konfiguracja dotyczy możliwości „Usuń opcję Zmień hasło”. Zmiany zostaną zastosowane po kliknięciu przycisku „OK” (lub „Zastosuj”).

Po ponownym wciśnięciu skrótu Ctrl+Alt+Del z menu zniknęła opcja „Zmień hasło”. Nie oznacza to, że użytkownik nie może zmienić hasła w inny sposób.

Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły