Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Goźlicami

wtorek,

Bitwa pod Goźlicami

„Wojsko Leszka Czarnego w cudowny sposób zwycięża księcia Rusi Lwa, który z wielkimi siłami wtargnął do Królestwa Polskiego, ściga go aż do Lwowa, pustosząc Ruś i wraca do domu z ogromnymi łupami”

–– Jan Długosz, „Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście”.

23 lutego 1280 roku pod Goźlicami kilkuset Polaków rozgromiło wojska tatarsko-ruskie liczące kilka tysięcy ludzi.

Pod koniec 1279 roku zmarł książę krakowski Bolesław V Wstydliwy, który przeszedł do historii z racji swoich ślubów czystości. Z powodu braku pożycia małżeńskiego nie miał on następcy. W takiej sytuacji dziedzicem w księstwie krakowsko-sandomierskim został Leszek Czarny.

Zmianę władcy ziemi krakowsko-sandomierskiej chciał wykorzystać władca Rusi Halicko-Wołyńskiej Lew Halicki. Jako potomek Bolesława III Krzywoustego zgłosił pretensje do tronu krakowskiego. Wszedł w układ wojenny z Tatarami nadczarnomorskimi pod wodzą Nogaja i zbrojnie najechał ziemie Leszka Czarnego. Wyprawa rozpoczęła się w lutym 1280 roku, w niedogodnych zimowych warunkach.

Lew Halicki wystawił sześć tysięcy żołnierzy wspartych Tatarami. Najeźdźcy przekroczyli granicę w okolicach Chełma i wkrótce rozpoczęli oblężenie Sandomierza. Ich główne siły przeprawiły się przez zamarzniętą Wisłę. Pod Goźlicami na ich drodze stanęło sześciuset polskich rycerzy zgromadzonych przez kasztelana krakowskiego Warsza, wojewodę krakowskiego Piotra Bogorię i wojewodę sandomierskiego Janusza herbu Topor.

Zupełnie nieoczekiwanie Polacy pokonali prawie dziesięciokrotnie liczniejsza armię Lwa Halickiego i zmusili ją do ucieczki. W trwającym przez wiele kilometrów pościgu nie brano jeńców. Bitwa zakończyła się całkowitym pogromem wojsk tatarsko-ruskich.

Już w marcu ruszyła wyprawa odwetowa Leszka Czarnego. Dotarła ona aż pod Lwów. Polacy spustoszyli ziemie ruskie i powrócili z ogromnymi łupami.

Artykuł: Język PHP

Język PHP

Artykuł: Kapitan Mieczysław Medwecki

Kapitan Mieczysław Medwecki

Artykuł: Bitwa pod Batohem

Bitwa pod Batohem

Artykuł: Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Etap praktyczny egzaminów zawodowych

Artykuł: Niszczyciel ORP „Burza”

Niszczyciel ORP „Burza”

Artykuł: Pisemne egzaminy zawodowe

Pisemne egzaminy zawodowe

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły