Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

wtorek,

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

27 listopada trzeci rocznik kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie złożył ślubowanie. Uroczystość odbyła się na terenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo. Akt ślubowania poprowadził zastępca dyrektora CKZiU Waldemar Cybul, dowódcą uroczystości był kapitan Tomasz Olender, koordynator projektu i nauczyciel z ramienia WOSzK Mrągowo. Na uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i oświatowych, dyrekcja i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, przedstawiciele organizacji społecznych, rodziny kadetów.

Klasa mundurowa o profilu wojskowym funkcjonuje w naszej szkole od 2019 roku, we współdziałaniu z WOSzK Mrągowo realizujemy opracowany przez resort obrony narodowej program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – polski projekt proobronny wdrożony w szkołach ponadpodstawowych pod patronatem jednostek wojskowych. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego sprzyja krzewieniu postaw patriotycznych, popularyzowaniu wiedzy o tradycjach niepodległościowych, kształtowaniu silnych charakterów i świadomych postaw obywatelskich.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły