Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zmiana koloru punktora listy

piątek,

Zmiana koloru punktora listy

Jedyna dostępna w języku CSS przed implementacją CSS3 w przeglądarkach możliwość zmiany koloru punktora ciągnie za sobą zmianę tej własności dla całej zawartości znacznika. Jeśli kolor punktora ma być inny niż kolor tekstu, powstaje mały problem, ale ostatecznie jego rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy zastosować nadmiarowy element, którym zostanie umieszczony tekst. W prezentowanym przykładzie jest to znacznik <span>, jednak może to być także np. <p>, <div> itd. Po tej modyfikacji wystarczy zmienić kolor w obrębie całej listy, a następnie wprowadzić odmienną regułę CSS dla elementów <span> wewnątrz listy. Poniżej znajdziesz właściwy kod i prezentację efektu.

Podział trójkątów ze względu na kąty

  • trójkąt ostrokątny;
  • trójkąt prostokątny;
  • trójkąt rozwartokątny.
<h2>Podział trójkątów ze względu na kąty</h2>
<ul>
	<li><span>trójkąt ostrokątny;</span></li>
	<li><span>trójkąt prostokątny;</span></li>
	<li><span>trójkąt rozwartokątny.</span></li>
</ul>
ul {
  color: #a00;
}

ul span {
	color: #343434;
}
Artykuł: Dzień, w którym słońce zaszło w&nbsp;południe

Dzień, w którym słońce zaszło w południe

Artykuł: Konferencja teherańska

Konferencja teherańska

Artykuł: Utworzenie Marynarki Wojennej

Utworzenie Marynarki Wojennej

Artykuł: Dekret o ordynacji wyborczej

Dekret o ordynacji wyborczej

Artykuł: Arm Holdings

Arm Holdings

Artykuł: Podstawowe style CSS dla formularza

Podstawowe style CSS dla formularza

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna