}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ogłoszenie

środa,

Ogłoszenie

Zarządzenie dyrektora szkoły

  • Informuję, że od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia w szkole i w warsztatach szkolnych zostają zawieszone.
  • Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
  • Uczniowie Technikum nr 2 nadal odbywają praktykę zawodową w zakładach pracy.
  • Zawieszenie zajęć dotyczy także słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych.
  • Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
  • Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych uzyskasz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.

Artykuł: Macintosh 128K

Macintosh 128K

Artykuł: Bitwa pod Rafajłową

Bitwa pod Rafajłową

Artykuł: Manny Lehman

Manny Lehman

Artykuł: Bitwa pod Lubartowem

Bitwa pod Lubartowem

Artykuł: Język Java

Język Java

Artykuł: Egzaminy zawodowe - sesja letnia

Egzaminy zawodowe - sesja letnia

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna