Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

LibreOffice: zabezpieczanie plików hasłem

środa,

LibreOffice: zabezpieczanie plików hasłem

Dostępny nieodpłatnie pakiet LibreOffice oferuje opcję zabezpieczania dokumentów hasłem. Funkcjonalność ta dotyczy wszystkich składników pakietu, a sposób postępowania jest identyczny. Pliki są szyfrowane mocnym algorytmem, należy zdawać sobie sprawę, że zapomniane silne hasło oznacza utratę danych.

Mamy dobrą wiadomość dla użytkowników wymieniających dane z innymi osobami. Zaszyfrowane pliki można otworzyć po podaniu prawidłowego hasła w innych pakietach biurowych. Podczas naszej próby plik tekstowy zaszyfrowany w najnowszej wersji LibreOffice otworzono w nieco starszej edycji OpenOffice, a także w wiekowym już edytorze Word 2007 z firmy Microsoft. Oczywiście dla programu Word trzeba zapisać plik w formacie DOC lub innym obsługiwanym przez ten edytor. Pamiętaj, lepiej przeprowadzić próbę wymiany plików, bo ewentualna niekompatybilność niektórych wersji programów lubi ujawnić się w najmniej odpowiednich momentach i może dotyczyć także różnych edycji produktu tego samego producenta.

Proces szyfrowania jest bardzo prosty, przykład przedstawia zabezpieczenie dokumentu tekstowego, jednak jak już zostało wspomniane, to samo można zrobić z arkuszem kalkulacyjnym czy prezentacją. Po utworzeniu dokumentu wybierz z głównego menu polecenie Plik > Zapisz jako….

W kolejnym oknie zaznacz opcję „Zapisz z hasłem”.

Dwukrotnie wprowadź hasło. Wielkość liter w haśle ma znaczenie.

Dodatkowa opcja to ustalenie różnych haseł dla otwarcia i edycji pliku. Jeśli użytkownik wybierze pozycję „Opcje” widoczną na powyższym zrzucie i może wprowadzić drugie hasło. Wtedy pierwsze hasło daje dostęp do dokumentu w trybie „tylko do odczytu”. Do przeprowadzenia edycji pliku wymagane będzie drugie hasło. Aby przejść w tryb edycji w pakiecie LibreOffice, wybierz z głównego menu polecenie Edycja > Tryb edycji. Hasło można zmienić po wybraniu polecenia Plik > Właściwości…. Najszybszą metodą usunięcia hasła jest zapisanie kopii dokumentu bez zaznaczania opcji zabezpieczenia (Plik > Zapisz jako…).

Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu w programie LibreOffice Writer.

Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu w pakiecie OpenOffice.

Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu w edytorze Word 2007.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły