Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

XAMPP Shell

czwartek,

XAMPP Shell

Razem z pakietem XAMPP dostarczana jest pokaźna ilość użytecznych narzędzi wiersza poleceń. W systemach Windows komfortowa praca w wierszu poleceń wymaga właściwego ustawienia zmiennej środowiskowej PATH, tak aby system mógł uruchomić wywoływane programy bez konieczności wpisywania długich ścieżek dostępu. Twórcy pakietu rozwiązali to w inny, mniej inwazyjny sposób. W panelu sterowania XAMPP umieszczono przycisk „Shell”, z którego pomocą uruchamiane jest środowisko tekstowe systemu Windows z właściwie ustawionymi zmiennymi środowiskowymi. Konfiguracja dotyczy jedynie sesji uruchamianych z poziomu panelu XAMPP.

Na dołączonym zrzucie ekranu uruchomiono program o nazwie mysql, który służy do zarządzania bazą danych oraz wywołano interpreter php. W wywołaniach wymuszono jedynie wyświetlenie numeru wersji, jednak w razie potrzeby tryb interaktywny obu narzędzi jest jak najbardziej dostępny. Pomocnych programów w pakiecie XAMPP jest znacznie więcej.

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły