Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

XAMPP Shell

czwartek,

XAMPP Shell

Razem z pakietem XAMPP dostarczana jest pokaźna ilość użytecznych narzędzi wiersza poleceń. W systemach Windows komfortowa praca w wierszu poleceń wymaga właściwego ustawienia zmiennej środowiskowej PATH, tak aby system mógł uruchomić wywoływane programy bez konieczności wpisywania długich ścieżek dostępu. Twórcy pakietu rozwiązali to w inny, mniej inwazyjny sposób. W panelu sterowania XAMPP umieszczono przycisk „Shell”, z którego pomocą uruchamiane jest środowisko tekstowe systemu Windows z właściwie ustawionymi zmiennymi środowiskowymi. Konfiguracja dotyczy jedynie sesji uruchamianych z poziomu panelu XAMPP.

Na dołączonym zrzucie ekranu uruchomiono program o nazwie mysql, który służy do zarządzania bazą danych oraz wywołano interpreter php. W wywołaniach wymuszono jedynie wyświetlenie numeru wersji, jednak w razie potrzeby tryb interaktywny obu narzędzi jest jak najbardziej dostępny. Pomocnych programów w pakiecie XAMPP jest znacznie więcej.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły