Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Usprawnienie obsługi danych z formularza

środa,

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Czasami formularz ma wiele pól i każde usprawnienie podczas jego przetwarzania oznacza oszczędność czasu programisty.

Nazwy elementów formularza mogą być nadane w sposób podobny do elementów tablic. Poprzez wykorzystanie indeksów (kluczy), po wysłaniu danych można otrzymać tablicę, którą można sprawniej przetworzyć, np. stosując pętle lub funkcje związane z tablicami. Indeks elementu może być liczbą, tak jak w przykładowym kodzie, jednak dopuszczalne jest stosowanie słów lub wartości „pustych”. W przypadku „pustych” nawiasów kwadratowych na końcu nazwy elementu wysłane dane zostaną automatycznie ponumerowane, licząc od zera. Wykorzystana przez programistę strategia zależy od pomysłu i potrzeb.

<form action="" method="get">
  <h3>Obliczanie średniej</h3>
  <input type="text" name="num[1]" placeholder="Pierwsza liczba">
  <input type="text" name="num[2]" placeholder="Druga liczba">
  <input type="text" name="num[3]" placeholder="Trzecia liczba">
  <input type="submit" name="t" value="Oblicz">
</form>

Na początku skryptu następuje kontrola czy formularz został wysłany. Jeśli tablica $_GET ma więcej niż zero elementów (count($_GET)) wykonywane są obliczenia. Prezentowany skrypt oblicza średnią z trzech liczb, wykorzystując tablice i funkcje z nimi związane, kod realizujący to zadanie jest bardzo krótki. Proszę zwrócić uwagę, że bez żadnych zmian obsłuży on większą ilość liczb, jedyna wymagana modyfikacja to dodanie kolejnych pól w formularzu i nazwanie ich zgodnie z przyjętą konwencją.

if(count($_GET)) {
  echo "Srednia podanych liczb: " . array_sum($_GET['num'])/count($_GET['num']);
}

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły