Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

czwartek,

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Czy możliwe jest maskowanie danych wprowadzanych do innych niż <input type="text"> elementów formularza?

Trzymając się ściśle standardów, w językach HTML i CSS nie ma takiej możliwości ,jednak ukrywanie znaków wprowadzanych w innych elementach niż input typu password jest możliwe przy pomocy języka JavaScript. W przypadku innych znaczników input w wielu przypadkach prościej będzie zmienić typ elementu (np. typ text, number, search, email). W tym dziale umieszczane są informacje dotyczące kaskadowych arkuszy stylów, dlatego rozwiązanie oparte o JavaScript nie zostanie przedstawione.

W przeglądarkach opartych o silnik Webkit lub Blink obsługiwana jest niestandardowa własność CSS o nazwie -webkit-text-security. Aplikacje te stanowią większość rynku, jednak w przypadku profesjonalnych aplikacji należy zadbać o rozwiązanie zastępcze dla pozostałych przeglądarek. Własność -webkit-text-security nie działa z elementami typu password i może przyjąć cztery wartości: none, circle, square, disc.

Element textarea z własnością -webkit-text-security:

Kod HTML przykładu:

<textarea style="-webkit-text-security:circle;">Tekst</textarea>
Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły