}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

czwartek,

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Czy możliwe jest maskowanie danych wprowadzanych do innych niż <input type="text"> elementów formularza?

Trzymając się ściśle standardów, w językach HTML i CSS nie ma takiej możliwości ,jednak ukrywanie znaków wprowadzanych w innych elementach niż input typu password jest możliwe przy pomocy języka JavaScript. W przypadku innych znaczników input w wielu przypadkach prościej będzie zmienić typ elementu (np. typ text, number, search, email). W tym dziale umieszczane są informacje dotyczące kaskadowych arkuszy stylów, dlatego rozwiązanie oparte o JavaScript nie zostanie przedstawione.

W przeglądarkach opartych o silnik Webkit lub Blink obsługiwana jest niestandardowa własność CSS o nazwie -webkit-text-security. Aplikacje te stanowią większość rynku, jednak w przypadku profesjonalnych aplikacji należy zadbać o rozwiązanie zastępcze dla pozostałych przeglądarek. Własność -webkit-text-security nie działa z elementami typu password i może przyjąć cztery wartości: none, circle, square, disc.

Element textarea z własnością -webkit-text-security:

Kod HTML przykładu:

<textarea style="-webkit-text-security:circle;">Tekst</textarea>

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna