Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Układ klonów

środa,

Układ klonów

Układ klonów w programie Inkscape to rozwinięcie standardowego klonowania obiektów. Mechanizm ten ustawia klony według przypisanego algorytmu. Aby rozpocząć tworzenie układu klonów, należy z poziomu głównego menu wybrać polecenie Edycja > Klonuj > Utwórz układ klonów. Okno dialogowe, które się pojawi, jest dość rozbudowane. Klonowanie najczęściej warto rozpocząć od przywrócenia parametrów domyślnych (1), ponieważ ciężko jest pamiętać o modyfikowanych wcześniej opcjach. We właściwe pola można wpisać liczbę wierszy kolumn (3,4). W zakładce symetria domyślnym ustawieniem jest „P1: Proste przesunięcie” (2).

Klonowaniu poddamy literę „A”, oczywiście układy klonów można tworzyć z innych typów obiektów. W pierwszych przykładach ograniczono się do zmian ustawień w sekcji „Symetria”. Układ klonów tworzony jest po zaznaczeniu klonowanego obiektu i wybraniu przycisku „Utwórz”.

W pierwszym układzie klonów powstały trzy wiersze i trzy kolumny, a elementy położone są przylegle obok siebie.

Układ klonów po zmianie trybu symetrii na P2.

Układ klonów po zmianie trybu symetrii na PMM.

Układ klonów po zmianie trybu symetrii na PMG.

Układ klonów po zmianie trybu symetrii na P4.

Układ klonów po zmianie trybu symetrii na P3M1.

W kolejnych przykładach zmieniano opcje w innych niż „Symetria” sekcjach. Przed każdym tworzeniem nowego układu przywracano parametry domyślne i dopiero po tym modyfikowano opcje. W sekcji „Symetria” ustawiony był domyślny tryb P1. Na poniższych zrzutach widoczne są wszystkie istotne parametry.

W kolejnym przykładzie zwiększono odstępy między wierszami i kolumnami, ustawiając je na 20%.

Ciekawy efekt można uzyskać po modyfikacji parametrów w sekcji „Skalowanie”.

Kolejne wiersze zawierają klony poddane obrotowi o 20 stopni.

Możliwe jest także nadawanie rozmycia kolejnym klonom.

W materiale zaprezentowano w pobieżny sposób tylko niektóre dostępne opcje, jest możliwości ich łączenia jest tak wiele, że tylko samodzielne eksperymenty pozwolą nabrać biegłości w operacji tworzenia wyrafinowanego układu klonów.

Artykuł: Nowości w szkolnej bibliotece

Nowości w szkolnej bibliotece

Artykuł: Polska flaga nad Monte Cassino

Polska flaga nad Monte Cassino

Artykuł: Data Encryption Standard

Data Encryption Standard

Artykuł: Jan Jaworowski

Jan Jaworowski

Artykuł: Jerzy Drzewiecki

Jerzy Drzewiecki

Artykuł: Komputer Z3

Komputer Z3

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły