Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Typy sieci roboczych w skrócie

środa,

Typy sieci roboczych w skrócie

Near-field communication (NFC)

Komunikacja bliskiego zasięgu (near-field communication, NFC) to wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji o małym zasięgu, który pozwala wymieniać dane na odległość do 20 centymetrów. Jest to rozszerzenie karty zbliżeniowej łączące interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC są stosowane przy płatnościach zbliżeniowych, biletach elektronicznych, kontroli dostępu itp. rozwiązaniach. Urządzenie może jednocześnie nadawać i odbierać sygnał. Połączenia charakteryzują się niską prędkością, spotykane przepustowości to 106, 212, 424 lub 848 kbit/s. NFC doczekała się dwóch standardów: ECMA-340 i ISO/IEC 18092.

Wireless personal area network (WPAN)

WPAN to bezprzewodowa sieć o tzw. zasięgu osobistym. Używana jest to przesyłania danych między ręcznym urządzeniem a komputerem lub drukarką itp. Na przykład można pobrać pocztę na smartfonie i następnie za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego wydrukować ją na drukarce. W sieci WPAN występuje podział na urządzenia podrzędne i nadrzędne, jednak często jest to zamienne. Struktury takiej sieci są tworzone tymczasowo. Wykorzystywane technologie to m.in. Bluetooth, ZigBee, Ultra Wideband, IrDA, HomeRF.

Local area network (LAN)

LAN to sieć komputerowa łącząca komputery na niewielkim i określonym obszarze, którym jest np. biuro, piętro budynku, szkoła. Obszar i wybrana topologia lokalnej sieci decyduje o układzie połączeń oraz stosowanych (lub nie) dodatkowych urządzeniach. Współcześnie wiele sieci LAN wykorzystuje technologie bezprzewodowe.

Home Area Network (HAN)

Sieć domowa to lokalna sieć obejmująca zasięgiem jedno gospodarstwo domowe. W jej strukturze mogą znajdować się nie tylko typowe urządzenia, takie jak komputery, smartfony itp., ale także elementy sterujące tzw. inteligentnym domem.

Storage Area Network (SAN)

Sieć pamięci masowej zapewnia dostęp do danych Stosowane urządzenia to m.in. przełączniki SAN, karty Host Bus Adapter, macierze dyskowe. Możliwe jest zbudowanie sieci SAN z różnymi topologiami i funkcjonalnościami. Technologie związane z SAN to m.in. Fibre Channel (FC), FC-AL, Fabric, Mesh, Core-Edge, iSCSI.

Wireless LAN (WLAN)

Sieć lokalna, w której urządzenia połączone są użycia przewodów. Najczęściej są zaprojektowane według standardu IEEE 802.11. Do komunikacji za pomocą mikrofal wykorzystane jest pasmo 2,4 GHz (802.11b i 802.11g) lub 5 GHz (802.11a i 802.11ac). Sieć w standardzie 802.11n może korzystać obu tych pasm. Szybkość przesyłania danych zależy od standardu i odległości między urządzeniami. Typowe elementy sieci bezprzewodowych to karty sieciowe i punkty dostępowe. Dla podniesienia bezpieczeństwa stosuje się transmisję szyfrowaną.

Campus network (CAN)

Sieć CAN to połączenie sieci lokalnych na ograniczonym obszarze geograficznym. Wbrew nazwie termin CAN wykorzystywany jest także jako określenie sieci o podobnych właściwościach: korporacyjnych, rządowych itp.

Backbone network

Backbone network (sieć szkieletowa) to sieć telekomunikacyjna (także komputerowa), przez którą przechodzi największa ilość informacji. Najczęściej są to połączenia mniejszych sieci, przełączników, grup roboczych. Urządzenia w sieci szkieletowej mają krytyczne znaczenie dla całej sieci na określonym obszarze.

Metropolitan area network (MAN)

Miejska sieć komputerowa zasięgiem obejmuje aglomerację lub miasto. Do łączenia rozrzuconych na dużym obszarze składowych sieci LAN najczęściej stosuje się światłowody. Spotykane w sieciach MAN technologie to m.in. ATM, FDDI, SMDS, Gigabit Ethernet.

Wide area network (WAN)

Obszar rozległa sieci komputerowej (WAN) przekracza miasto, a czasami nawet kontynent. Do zestawiania połączeń wykorzystywane są usługi operatorów telekomunikacyjnych. Spotykane w sieciach WAN protokoły to m.in. ADSL, ATM, DSL, Frame Relay, HDLC, ISDN, PPP, SMDS, X.25.

Internet area network (IAN)

Punkty końcowe łączone są za pośrednictwem publicznego Internetu, nie ma przywiązania do fizycznej lokalizacji. Dane i aplikacje przechowywane są w chmurze obliczeniowej (cloud computing).

Internet

Internet (inter-network, „między-sieć”) to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom komunikującym się za pomocą protokołów internetowych i połączonym przy pomocy urządzeń sieciowych z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. W prostszym ujęciu Internet to ogólnoświatowy system połączeń między komputerami nazywany siecią sieci.

Interplanetary Internet

Internet międzyplanetarny to sieć węzłów w przestrzeni międzyplanetarnej, które mogą wymieniać informacje. Przeważnie dotyczy to sztucznych satelitów. Znaczne opóźnienia w transmisji wymagają stosowania nowych technik.

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły