Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

piątek,

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej opublikowało projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Aktualnie jest on na etapie konsultacji. Według założeń przyjętych w projekcie wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 roku. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Zachęcamy do zapoznania się pełną informacją na stronach MEN.

Źródło informacji: MEN.

Artykuł: Pierwszy komputer z serii VAX

Pierwszy komputer z serii VAX

Artykuł: Józef Dowbor-Muśnicki

Józef Dowbor-Muśnicki

Artykuł: Czarny naramiennik

Czarny naramiennik

Artykuł: Operacja Frühwirth

Operacja Frühwirth

Artykuł: Pomniki Mikołaja Kopernika w Polsce

Pomniki Mikołaja Kopernika w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły