Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tablice indeksowane numerycznie

środa,

Tablice indeksowane numerycznie

W materiale omówiono podstawy stosowania tablic indeksowanych numerycznie w języku PHP.

Przykład 1

Elementy w tablicach otrzymują tzw. indeks – wyróżnik, dzięki któremu można odwołać się do konkretnego elementu. W przeciwieństwie do wielu języków programowania, w języku PHP nie jest wymagane deklarowanie tablicy przed jej użyciem, a także jej elementy mogą być różnego typu (liczby, ciągi znaków itd.). W przykładzie do tablicy o nazwie $tablica przypisano dwa elementy o zadanych wartościach (ciągi znaków raz i dwa), a następnie wykorzystując właściwy indeks, wyświetlono wartość jednego z nich.

$tablica[0] = 'raz';
$tablica[1] = 'dwa';

echo $tablica[1];

Przykład 2

Przypisując elementy do tablicy, w razie potrzeby, nie wymaga się zachowania kolejności numeracji indeksów. W przykładzie pominięto numer 2 indeksu.

$tablica[0] = 'raz';
$tablica[1] = 'dwa';
$tablica[3] = 'cztery';

echo $tablica[3];

Przykład 3

Do diagnostycznego wyświetlenia tablicy, często wykorzystywana jest funkcja print_r(). Wynik jej działania zapisano w komentarzu.

$tablica[0] = 'raz';
$tablica[1] = 'dwa';
$tablica[3] = 'cztery';

print_r($tablica);

/* Array
(
  [0] => raz
  [1] => dwa
  [3] => cztery
)
*/

Przykład 4

Tablice można tworzyć za pomocą instrukcji array(). Przykład jej wykorzystania zamieszczono poniżej.

$tablica = array('raz','dwa');
print_r($tablica);

/* Array
(
  [0] => raz
  [1] => dwa
) 
*/

Przykład 5

Od wydanego w 2012 roku PHP 5.4 można podczas tworzenia tablic stosować skróconą składnię (nawiasy kwadratowe).

$tablica = ['raz','dwa'];
print_r($tablica);

/* Array
(
  [0] => raz
  [1] => dwa
) 
*/

Przykład 6

Przypisując elementy do tablicy, można określić również ich indeks. W poniższym przykładzie powstała tablica znana już z przykładu nr 2.

$tablica = ['raz','dwa', '3' => 'cztery'];
print_r($tablica);

/* Array
(
  [0] => raz
  [1] => dwa
  [3] => cztery
)
*/

Przykład 7

Jeśli podczas dodawania do tablicy nowego elementu nie podasz jawnie indeksu, PHP przyjmie pierwszy kolejny wolny numer, jednak nie będzie brał pod uwagę tzw. dziur w numeracji. W przykładzie element otrzymał indeks 4, mimo wolnego indeksu numer 2.

$tablica = ['raz','dwa', '3' => 'cztery'];
$tablica[] = 'pięć';

print_r($tablica);

/* Array
(
  [0] => raz
  [1] => dwa
  [3] => cztery
  [4] => pięć
)
*/

Przykład nr 8

„Wolne” numery indeksów można wykorzystać, jednak nowy element znajdzie się na końcu tablicy.

$tablica = ['raz','dwa', '3' => 'cztery'];
$tablica[] = 'pięć';
$tablica[2] = 'trzy';

print_r($tablica);

/* Array
(
  [0] => raz
  [1] => dwa
  [3] => cztery
  [4] => pięć
  [2] => trzy
)
*/

Możesz pobrać kod źródłowy przykładów.

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły