Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

środa,

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Język PHP dostarcza wiele stałych matematycznych. Słowo „standardowe” oznacza, że są one dostępne w domyślnej instalacji PHP. Jeśli nie wpisano inaczej, stała jest dostępna przynajmniej od wersji języka PHP 5.0.0.

Nazwa stałej Wartość Opis Dostępność
M_PI 3.14159265358979323846 Pi  
M_E 2.7182818284590452354 e  
M_LOG2E 1.4426950408889634074 log_2 e  
M_LOG10E 0.43429448190325182765 log_10 e  
M_LN2 0.69314718055994530942 log_e 2  
M_LN10 2.30258509299404568402 log_e 10  
M_PI_2 1.57079632679489661923 pi/2  
M_PI_4 0.78539816339744830962 pi/4  
M_1_PI 0.31830988618379067154 1/pi  
M_2_PI 0.63661977236758134308 2/pi  
M_SQRTPI 1.77245385090551602729 sqrt(pi) PHP 5.2.0
M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 2/sqrt(pi)  
M_SQRT2 1.41421356237309504880 sqrt(2)  
M_SQRT3 1.73205080756887729352 sqrt(3) PHP 5.2.0
M_SQRT1_2 0.70710678118654752440 1/sqrt(2)  
M_LNPI 1.14472988584940017414 log_e(pi) PHP 5.2.0
M_EULER 0.57721566490153286061 Stała Eulera PHP 5.2.0
PHP_ROUND_HALF_UP 1 zaokrągla do wielokrotności .5 w górę PHP 5.3.0
PHP_ROUND_HALF_DOWN 2 zaokrągla do wielokrotności .5 w dół PHP 5.3.0
PHP_ROUND_HALF_EVEN 3 zaokrągla w kieruknu najbliższej wartości parzystej PHP 5.3.0
PHP_ROUND_HALF_ODD 4 zaokrągla w kieruknu najbliższej wartości nieparzystej PHP 5.3.0
NAN NAN (jako typ float) not a number  
INF INF (jako typ float) nieskończoność  
Artykuł: Zmiana typu pola formularza

Zmiana typu pola formularza

Artykuł: Znacznik label

Znacznik label

Artykuł: Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Artykuł: Element input typu password

Element input typu password

Artykuł: Zdradziecka ósemka

Zdradziecka ósemka

Artykuł: MS Piłsudski

MS Piłsudski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna