Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Staże zagraniczne dla uczniów

wtorek,

Staże zagraniczne dla uczniów

Zachęcamy uczniów klas trzecich technikum do zgłoszenia się na staże zagraniczne realizowane w ramach projektu „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”. Skorzystajcie z szansy! Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na odbycie bezpłatnego czterotygodniowego stażu zawodowego w Hiszpanii co pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz da możliwość zapoznania się z zagranicznym modelem pracy w danej branży. Wyjazd pozwoli także na poznanie języka hiszpańskiego oraz doskonalenie języka angielskiego i poznanie języka hiszpańskiego.

Uczniowie naszej szkoły z klas trzecich uczący się zawodów technik pojazdów samochodowych oraz technik informatyk odbędą staże w kwietniu/maju 2021 roku w Walencji lub Alicante. Staże klas trzecich technikum przetwórstwa mleczarskiego oraz technikum organizacji reklamy będą miały miejsce w maju/czerwcu 2021 roku w Granadzie lub Alicante.

Warunki rekrutacji

Wymagania formalne:

  • złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami,
  • dobry stan zdrowia,
  • zgoda rodziców na wyjazd.

Kryteria punktowe

Kryteria opisane są w regulaminie rekrutacji oraz formularzu rekrutacyjnym.

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział przed wyjazdem w obowiązkowym przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym.Formularz zgłoszeniowy należy złożyć wraz z załącznikami do Dyrektora szkoły.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 5 listopada 2020 roku (godz. 14.00).

Dokumenty do pobrania

Druk formularza zgłoszeniowego jest dostępny:

  • u Dyrektora;
  • na stronie internetowej szkoły;
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Artykuł: Pentium II

Pentium II

Artykuł: Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły