Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Reset stylów CSS tabeli

piątek,

Reset stylów CSS tabeli

Resetowanie domyślnych stylów CSS to technika pozwalająca ujednolicić sposób wyświetlania elementów w różnych przeglądarkach stron internetowych. Każdy producent dołącza do swojej przeglądarki zestaw domyślnych reguł CSS, ich wyzerowanie jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia formatowania swojej strony internetowej.

Istnieje kilka gotowych arkuszy stylów realizujących tzw. reset CSS. Autorem najbardziej popularnego z nich jest Eric Meyer. Poniżej znajdują się reguły CSS dotyczące tabel zastosowane przez Meyera.

table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {
	margin: 0;
	padding: 0;
	border: 0;
	font-size: 100%;
	font: inherit;
	vertical-align: baseline;
}

table {
	border-collapse: collapse;
	border-spacing: 0;
}
Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna