Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

środa,

Przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano informacje na temat przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem źródłowym, w artykule skupiliśmy się na postanowieniach dotyczących naszej placówki i znalazły się tutaj tylko niektóre wytyczne.

Uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Dotyczy to także szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Przewidziano kilka wyjątków, m.in. dla uczniów ostatnich klas czteroletniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Ewentualne zajęcia będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin w tygodniu.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły