}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Program CrystalDiskInfo

poniedziałek,

Program CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo to dostępny nieodpłatnie prosty w obsłudze program pozwalający monitorować kondycję zamontowanych w komputerze dysków twardych HDD i SDD. Twórcy aplikacji oparli się na udostępnionym przez firmę Microsoft na licencji MIT narzędziu wiersza poleceń o nazwie DiskSpd. Dla polskich użytkowników dużym atutem programu CrystalDiskInfo może być zgodność z rodzimym językiem.

Obsługa programu w podstawowym zakresie jest bardzo prosta, po jego uruchomieniu zostaje wyświetlony raport na temat dysku twardego. W przypadku kilku fizycznych dysków obecnych w systemie można je przełączać z poziomu menu. W raporcie można znaleźć podstawowe informacje o dysku, takie jak np. nazwa modelu, numer seryjny, typ interfejsu, obsługiwane technologie i standardy. Drugą częścią zestawienia jest odczyt danych S.M.A.R.T., co pozwala oszacować kondycję dysku.

Raport programu CrystalDiskInfo

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna