Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

środa,

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Język PHP dostarcza funkcje umożliwiające konwersję liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowymi. Najbardziej uniwersalna spośród nich to base_convert() dająca możliwość samodzielnego określenia źródłowej i docelowej podstawy. Przyjmuje ona trzy argumenty, pierwszy to konwertowana liczba, dwa następne to odpowiednio pierwotna i docelowa podstawa. Poniżej zamieszczono przykładowej wywołania tej funkcji. Pierwotna i docelowa podstawa muszą zawierać się w zakresie od 2 do az. Wyrażenie „az” to liczba 36 szesnastkowo, podstawy większe niż dziesięć przekazujemy do funkcji w tej formie.

<pre>
<?php
	echo base_convert('F1', 16, 2) . "\n"; // 1111111100000001
	echo base_convert('7', 10, 2) . "\n"; // 111
	echo base_convert('9', 10, 3) . "\n"; // 100
?>
<pre>

Funkcje bindec() oraz decbin() konwertują liczby jedynie liczby binarne i dziesiętne. Kierunek konwersji określa sugestywna nazwa funkcji.


<pre>
<?php 
	echo decbin(7) . "\n"; // 111
	echo bindec(111) . "\n"; // 7
?>
</pre>

W poniższym przykładzie wyświetlono liczby dziesiętne z przedziału 0-20 wraz z ich binarnymi odpowiednikami.


<pre>
<?php 
	foreach(range(0,20) as $x) {
		echo $x . '|' . decbin($x) . "\n";
	}
?>
</pre>

Funkcje decoct() oraz octdec() dotyczą systemów ósemkowego oraz dziesiętnego.

	
<pre>
<?php 
	echo decoct(128) . "\n"; // 200
	echo octdec(200) . "\n"; // 128
?>
</pre>

Ostatnie para prezentowanych funkcji to dechex() oraz hexdec(). Zgodnie z nazwą dotyczą one konwersji systemów heksadecymalnego oraz dziesiętnego.


<pre>
<?php 
	echo dechex(3840) . "\n"; // f00
	echo hexdec('f00') . "\n"; // 3840
?>
</pre>
Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i&nbsp;pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w&nbsp;Liceum dla&nbsp;Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w&nbsp;Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły