Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pozorowana tabela HTML

czwartek,

Pozorowana tabela HTML

Możliwości kaskadowych arkuszy stylów są na tyle duże, że dają możliwość formowania elementów w kształt wyglądający jak zupełnie inne znaczniki. Przedstawiony przykład jest bardzo kiepski pod względem semantycznym, jednak prezentuje ogromny potencjał języka CSS. Zastosowano znaczniki section, header oraz div, ale z powodzeniem można je zastąpić innymi. Kluczowa w tym przypadku własność CSS to display. Więcej informacji o stylach CSS typowych dla tabel znajdziesz w materiale „Domyślne style CSS dla tabel”.

Przykład

Model
Data wydania
Częstotliwość
Intel Atom® Processor P5942B
luty 2020
2,20 GHz

Kod HTML

<section>
 <header>
  <div>Model</div>
  <div>Data wydania</div>
  <div>Częstotliwość</div>
 </header>
 <div>
  <div>Intel Atom® Processor P5942B</div>
  <div>luty 2020</div>
  <div>2,20 GHz</div>
 </div>
</section>

Kod CSS

 section {
  display: table;
  width: 100%;
 }
 section header,section > div {
  display: table-row;
 }

 section header div,section div div {
  display: table-cell;
  border: solid 1px #ccc;
  padding: 5px;
 }

 section header div {
  font-weight: bold;
  background: #efefef;
 }
Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z&nbsp;formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna