Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Power line communication

środa,

Power line communication

Power line communication (PLC) to efekt pomysłu przesyłania danych przez istniejącą sieć elektryczną. Jest to zbiór różnych technologii, rozwijają się one równocześnie i niejednorodnie, a na ich określenie powstało wiele nazw:

  • PLC - Power Line Communication – komunikacja liniami zasilającymi,
  • PLC - Power Line Carrier – nośnik linii zasilającej,
  • PLT - Power Line Telecommunication – telekomunikacja liniami zasilającymi,
  • BPL - Broadband over Power Line – szerokopasmowa sieć zasilająca,
  • PLN - Power Line Networking – transmisja liniami zasilającymi,
  • PDSL - Power Line Digital Subscriber Line – energetyczna linia abonencka.

Wykorzystywany sposób na transmisję to wysyłanie równolegle z napięciem zasilającym (w Polsce o częstotliwość 50 Hz) sygnału o wiele wyższej częstotliwości, w którym przekazywane są dane. Dzięki temu sieć elektroenergetyczna oraz domowa instalacja elektryczna mogą sprawować funkcję medium transmisji dla sieci telekomunikacyjnej itp. Takie rozwiązanie jest idealne w miejscach, gdzie nie można posłużyć się standardowymi metodami. Na przykład w hotelu mieszczącym się w zabytkowym zamku konserwator raczej nie zezwoli na wykonanie wierceń w ścianach na potrzeby sieci komputerowej, a działanie sieci radiowej jest problematyczne z powodu grubości ścian. Wykorzystanie istniejącej już instalacji rozwiązuje problem.

Idea przesyłu danych liniami energetycznymi wydaje się także atrakcyjna dla operatorów. Sieć przesyłająca prąd już istnieje, a dostęp do niej mają wszyscy mieszkańcy.

Z PLC związane są następujące protokoły: X10, PL110/PL132, PLT-22, HomePlug, CEBus, PNT (Inari).

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły