}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Porządki w skrzynce pocztowej

piątek,

Porządki w skrzynce pocztowej

Poradnik jest adresowany do mniej zaawansowanych użytkowników poczty elektronicznej. Osoby, które uważają, że opisane w nim czynności są niepotrzebne i skomplikowane zapraszamy do lektury za dwa tygodnie. Liczba uczniów pomnożona przez kilka wiadomości daje imponującą liczbę danych, w których trzeba się jakoś odnaleźć. Zalecane jest przeczytanie poradnika do końca i opracowanie własnej, odpowiedniej do potrzeb struktury.

Po zalogowaniu się do skrzynki pocztowej z lewej strony aplikacji widoczna jest ikona „Ustawienia”. Postępujemy według poniższego zrzutu ekranu.

Z menu należy wybrać pozycję „Etykiety” i poszukać przycisku „Utwórz nową etykietę”. W rzeczywistości jest on trochę niżej niż na poniższym zrzucie ekranu i staje się widoczny dopiero po przewinięciu strony.

Dodawanie etykiety jest bardzo proste do wykonania.

Kolejne etykiety dodano w taki sposób, aby utworzyć zaplanowaną strukturę. Zostają one zagnieżdżone w pozycji „Zdalne nauczanie”.

Etykiety należy dodawać do momentu uzyskania planowanej struktury. Zagłębienie etykiet może być większe, np. w klasach można dodać przedmioty. Uzyskaną strukturę można także później modyfikować stosunkowo małym nakładem pracy. Etykiety widoczne są w menu po prawej stronie aplikacji.

Po utworzeniu wymaganej struktury można przystąpić do właściwego porządkowania. Po zaznaczeniu jednej lub kilku wiadomości (1) na górze pojawi się menu widoczne na zrzucie ekranowym. Dalsze postępowanie (2,3) nie powinno sprawić problemu.

Dostęp do oznaczonych etykietą wiadomości możliwy jest po jej wybraniu z menu po lewej stronie aplikacji. Wkrótce opublikujemy poradnik, jak zautomatyzować proces filtrowania.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Artykuł: 27 Wołyńska Dywizja Piechoty

27 Wołyńska Dywizja Piechoty

Artykuł: Polski samolot RWD-13

Polski samolot RWD-13

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna