Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Classroom: Ponowne używanie wpisu

poniedziałek,

Classroom: Ponowne używanie wpisu

Stosunkowo często zachodzi sytuacja, kiedy nauczyciel realizuje ten sam materiał w kilku równoległych klasach. Classroom dostarcza mechanizmy pozwalające na oszczędzenie sobie niepotrzebnej pracy i wykorzystywanie istniejących zapisów lub przypisywanie ich jednocześnie do kilku grup. Jeśli podczas dodawania nowego projektu, zadania lub materiału chcesz udostępnić wpis dla uczestników kilku kursów, zwróć uwagę na przycisk z prawej strony ekranu. Po jego kliknięciu możesz wybrać zajęcia, do których zostanie dołączony bieżący projekt. Poniższy zrzut ekranu raczej wszystko tłumaczy.

Drugi przepis dotyczy sytuacji, kiedy materiał został już przypisany do jakichś zajęć. Po wybraniu dowolnego kursu i przejściu do zakładki „Zadania” należy kliknąć przycisk „Utwórz”. W menu, które się rozwinie, wybierz opcję „Użyj posta ponownie”. W kolejnym kroku wyświetli się lista wszystkich zajęć, które prowadzisz, wybierz te, które zawierają kopiowany wpis, a następnie kliknij jego pole. Jeśli nie chcesz, aby uczestnicy różnych zajęć korzystali z tych samych załączników, zaznacz opcję „Twórz nowe kopie wszystkich załączników”. Po kliknięciu przycisku „Użyj ponownie” kopiowany materiał można dodatkowo edytować tak jak podczas dodawania nowego projektu. Oczywiście możliwe jest udostępnienie go jednocześnie dla kilku grup.

Z mechanizmu zwielokrotniania można korzystać także w przypadku opcji „Udostępnij coś swojej klasie”. Podczas dodawania nowego posta można wybrać dodatkowe grupy, do których zostanie skierowany. Po wybraniu ikony zaznaczonej na poniższym zrzucie ekranu możliwe jest wykorzystanie istniejącego już wpisu.

Artykuł: Pong – symulacja tenisa stołowego

Pong – symulacja tenisa stołowego

Artykuł: Sprzysiężenie Wysockiego

Sprzysiężenie Wysockiego

Artykuł: ORP Gryf

ORP Gryf

Artykuł: Rocznica wybuchu powstania listopadowego

Rocznica wybuchu powstania listopadowego

Artykuł: Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły