Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Konstruktor

czwartek,

PHP: Konstruktor

Bardzo często podczas tworzenia egzemplarza danej klasy zachodzi potrzeba jednoczesnego ustawienia pewnych właściwości lub wykonania określonej operacji. W języku PHP podczas generowania obiektu klasy interpreter automatycznie wywołuje metodę o nazwie __construct(), o ile została ona zdefiniowana. Taką „startową” metodę nazywamy konstruktorem. Wykorzystując metodę __contruct() w prezentowanej w poprzednich materiałach klasie Config możliwe staje się znaczne uproszczenie kodu. Usunięto dwie metody służące do ustawiania własności, operacja ta wykonywana jest w chwili konkretyzacji obiektu, a argumenty zostają przekazane w jego wywołaniu.

<?php
  
   class Config {

    public $pathFile;
    public $description;
    public $fileName;

    function __construct($path, $desc = 'plik konfiguracyjny') {
      $this->pathFile = $path;
      $this->fileName = basename($this->pathFile);
      $this->description = $desc;
    }

    function getInfo() {
      return [$this->fileName, $this->description, $this->pathFile];
    }

  }

  $a = new Config('/usr/local/etc/app1.ini');
  echo $a->getInfo()[0];

?>

Udział wzięli

__construct

Artykuł: Sklep Microsoft

Sklep Microsoft

Artykuł: SVG: Święty Mikołaj

SVG: Święty Mikołaj

Artykuł: Ralph Baer

Ralph Baer

Artykuł: SVG: Ikona nadajnika

SVG: Ikona nadajnika

Artykuł: Encyklopedia Britannica

Encyklopedia Britannica

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły