Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Operacje logiczne na obiektach

środa,

Operacje logiczne na obiektach

Podobnie jak wiele innych edytorów grafiki wektorowej, program Inkscape pozwala na wykonywanie operacji logicznych na obiektach. Dzięki temu, za pomocą prostych elementów można tworzyć obiekty o złożonym kształcie. Wyznaczanie sumy, różnicy oraz części wspólnej są łatwymi do zrozumienia działaniami, zasady działania pozostałych trzech funkcji dzięki poniższym przykładom również powinny stać się jasne.

Obiekty, na których wykonywane są operacje logiczne, nie muszą być uprzednio konwertowane na ścieżki, program zrobi to automatycznie podczas operacji. Operacje mogą jednocześnie działać na wielu obiektach, wyjątkiem są „podział” i „rozcięcie ścieżki”, które są dostępne wyłącznie dla dwóch elementów. Istotne jest właściwe ułożenie obiektów na stosie, wszelkie style dziedziczone są od elementu znajdującego się najniżej. Pozycję obiektu na stosie można modyfikować klawiszami PageUp i PageDown po jego zaznaczeniu, odpowiednio w górę lub w dół. Przed wykonaniem operacji należy zaznaczyć wszystkie poddawane jej elementy. Operacje logiczne można wywołać po wybraniu odpowiedniej pozycji w sekcji „Ścieżka” głównego menu programu lub przy pomocy skrótów klawiszowych widocznych na poniższych grafikach.

Wykluczenie działa odwrotnie do operacji „część wspólna”. „Podział” powoduje rozdzielenie najniżej położonego obiektu na części wyznaczone przez drugi zaznaczony obiekt. „Rozcięcie ścieżki” ma sens, kiedy obiekt na najniższej warstwie posiada obrys. W tym przypadku górny obiekt przecina obrys dolnego obiektu, a wypełnienie zostaje usunięte. Na poniższym zrzucie odcięty fragment obrysu nieco przesunięto, aby pokazać miejsce podziału.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły