Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Network Address Translation

wtorek,

Network Address Translation

Network Address Translation (NAT, translacja adresów sieciowych) to technika związana ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP. Zmianie ulegać również mogą numery portów TCP/UDP pakietów IP. Zadanie to realizuje router. Niektórzy tę technikę przesyłania ruchu sieciowego nazywają bardziej obrazowo jako maskarada IP (IP masquerading).

W zdecydowanej większości przypadków NAT służy do umożliwienia połączeń z Internetem hostom z sieci lokalnej przy wykorzystaniu jednego adresu publicznego IP. Przykładem mogą być sieci korporacyjne, szkolne, osiedlowe, domowe itd.

Translację adresów sieciowych może realizować komputer. W systemach Linux funkcję taką udostępnia program iptables (lub nierozwijany już starszy ipchains). W przypadku FreeBSD będzie to ipfw (IP firewall), ipf (IP filter) lub pf (OpenBSD Packet Filter).

Typy NAT

  • SNAT (Source Network Address Translation) – zmiana adresu źródłowego pakietu IP na inny – router, przez który podłączono zewnętrzną sieć, podmienia prywatny adres źródłowy na adres publiczny.
  • DNAT (Destination Network Address Translation) – zmiana adresu docelowego pakietu IP na inny – przydatny np. w przypadku serwera z sieci lokalnej, którego usługa ma być dostępna w Internecie, router zmienia adres docelowy pakietów IP z Internetu na adres tego serwera.
Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły