Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Mur berliński

poniedziałek,

Mur berliński

9 listopada 1989 roku rozpoczęto burzenie Muru Berlińskiego.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne. Niedługo później rozpoczęła się zimna wojna. W swoim wystąpieniu 5 marca 1946 roku premier Wielkiej Brytanii, Churchill stwierdził: „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią”. Te słowa dobrze oddają sytuację, jaka zapanowała w Europie.

W 1949 roku zachodni alianci połączyli swoje strefy, tworząc Republikę Federalną Niemiec. Kilka miesięcy później strefa radziecka stała się Niemiecką Republiką Demokratyczną. Wielu obywateli NRD uciekało do Zachodnich Niemiec. W 1961 roku rząd Wschodnich Niemiec zamknął przejścia graniczne z RFN i rozpoczął budowę Muru Berlińskiego. Granica była pilnie strzeżona, żołnierze NRD w przypadkach prób jej przekroczenia używali broni. Sytuacja ta prowadziła do coraz głębszego podziału Niemiec.

„Budowali samoloty, by nad nią przelecieć i rozbijali o nią ciężarówki. Niektórym się udało, innym nie. Wzdłuż całego muru wyrastały białe krzyże”

–– Erik Durschmeid, „Jak przypadek i głupota zmieniały losy świata”.

W 1989 roku we wschodniej Europie nastąpił szereg zmian, które zapoczątkowały proces jednoczenia Niemiec. Latem 1989 roku Węgry zniosły blokadę przejścia granicznego z Austrią. Tysiące obywateli NRD tą drogą udało się do Republiki Federalnej Niemiec. Ten masowy exodus był określany terminem „rewolucja trabantów” od najczęściej używanego środka transportu podczas ucieczki. Mimo usilnych starań komunistycznych władz NRD rozwoju wydarzeń nie dało się powstrzymać.

W 1990 roku odbyła się seria spotkań przedstawicieli dwóch państw niemieckich oraz czterech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej. Od liczby uczestników powstała nazwa „Konferencja dwa plus cztery”. Obrady dotyczyły zjednoczenia Niemiec. 12 września 1990 roku w Moskwie podpisano „Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec” inaczej zwany jako „Traktat dwa plus cztery”. Dokument ten otworzył drogę do zjednoczenia Niemiec. Mur Berliński runął. 20 września 1990 roku został podpisany traktat zjednoczeniowy. Oficjalna data zjednoczenia Niemiec to 3 października 1990 roku, tego dnia kraje związkowe NRD przystąpiły do RFN. 3 września obchodzony jest w Niemczech jako święto państwowe – Dzień Jedności Niemiec.

Artykuł: Zmiana typu pola formularza

Zmiana typu pola formularza

Artykuł: Znacznik label

Znacznik label

Artykuł: Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Artykuł: Element input typu password

Element input typu password

Artykuł: Zdradziecka ósemka

Zdradziecka ósemka

Artykuł: MS Piłsudski

MS Piłsudski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna