Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

MEN: Kształcenie na odległość

sobota,

MEN: Kształcenie na odległość

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenia dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w najbliższych dniach. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Zajęcia w placówkach oświatowych pozostają zawieszone do 10 kwietnia. Ministerstwo określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Za organizację kształcenia na odległość odpowiadają dyrektorzy szkół. Ma on także obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Nowe przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym. Dopuszczalne jest realizowanie zajęć praktycznych wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Zmieniono zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych. Uczniowie technikum i szkoły policealnej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych.

Ministerstwo określiło zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Pełną informację na temat nowych rozporządzeń znajdziesz w dokumencie źródłowym.

Artykuł: Zakończenie stażu

Zakończenie stażu

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły