}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

MEN: Kształcenie na odległość

sobota,

MEN: Kształcenie na odległość

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenia dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w najbliższych dniach. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Zajęcia w placówkach oświatowych pozostają zawieszone do 10 kwietnia. Ministerstwo określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Za organizację kształcenia na odległość odpowiadają dyrektorzy szkół. Ma on także obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Nowe przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym. Dopuszczalne jest realizowanie zajęć praktycznych wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Zmieniono zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych. Uczniowie technikum i szkoły policealnej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych.

Ministerstwo określiło zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Pełną informację na temat nowych rozporządzeń znajdziesz w dokumencie źródłowym.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Artykuł: 27 Wołyńska Dywizja Piechoty

27 Wołyńska Dywizja Piechoty

Artykuł: Polski samolot RWD-13

Polski samolot RWD-13

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna