Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Lista uporządkowana HTML

czwartek,

Lista uporządkowana HTML

Lista uporządkowana to grupa elementów mająca ustaloną z góry kolejność. Jej elementy domyślnie otrzymują pewien typ numeracji, np. liczby arabskie, małe litery itd. Listę uporządkowaną tworzy znacznik <ol> (ordered list) zawierający elementy <li> (list item).

Poniżej zamieszczono zrzut przykładowej nieuporządkowanej listy HTML wraz z kodem źródłowym.

<h2>Ranking strzelców bramek dla reprezentacji Polski</h2>
<ol>
	<li>Robert Lewandowski (63);</li>
	<li>Włodzimierz Lubański (48);</li>
	<li>Grzegorz Lato (45).</li>
</ol>
Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z&nbsp;formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna