Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Lista nieuporządkowana HTML

czwartek,

Lista nieuporządkowana HTML

Listy są jedną z możliwości grupowania treści. Lista nieuporządkowana nie ma żadnej numeracji, jej elementy poprzedza element graficzny zwany punktorem. Język HTML nie udostępnia żadnego elementu listy, który pełni rolę tytułu, można stosować standardowe nagłówki HTML. Lista nieuporządkowana budowana jest za pomocą znacznika <ul> (unordered List). Element listy (znacznik <li> - list item) domyślnie otrzymuje punktor, jednak w stylach CSS można go zmodyfikować lub usunąć.

Poniżej zamieszczono zrzut nieuporządkowanej listy HTML wraz z kodem źródłowym.

<h2>Podział trójkątów ze względu na kąty</h2>
<ul>
	<li>trójkąt ostrokątny;</li>
	<li>trójkąt prostokątny;</li>
	<li>trójkąt rozwartokątny.</li>
</ul>
Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z&nbsp;formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna