Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Letnia sesja egzaminacyjna

wtorek,

Letnia sesja egzaminacyjna

Podczas letniej sesji egzaminacyjnej w naszej szkole po raz pierwszy zostaną przeprowadzone egzaminy w kilku nowych kwalifikacjach. Egzamin zawodowy to forma oceny poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Aby go zdać, należy uzyskać co najmniej 50 procent punktów z części pisemnej oraz 75 procent z części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do dnia 21 lutego. Dla uniknięcia pomyłek i ułatwienia jej poprawnego wypełnienia prezentujemy nazwy nowych kwalifikacji. Informacje na temat organizowanych w naszej szkole egzaminów ze „starych” kwalifikacji uzyskasz u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Technik informatyk (351203), klasa 3

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Technik organizacji reklamy (333906), klasa 3

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Technik pojazdów samochodowych (311513), klasa 3

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402), klasa 3

TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Kucharz (512001)

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

Sprzedawca (522301)

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Mechanik pojazdów samochodowych (723103)

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Stolarz (752205)

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna