Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Letnia sesja egzaminacyjna

wtorek,

Letnia sesja egzaminacyjna

Podczas letniej sesji egzaminacyjnej w naszej szkole po raz pierwszy zostaną przeprowadzone egzaminy w kilku nowych kwalifikacjach. Egzamin zawodowy to forma oceny poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Aby go zdać, należy uzyskać co najmniej 50 procent punktów z części pisemnej oraz 75 procent z części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do dnia 21 lutego. Dla uniknięcia pomyłek i ułatwienia jej poprawnego wypełnienia prezentujemy nazwy nowych kwalifikacji. Informacje na temat organizowanych w naszej szkole egzaminów ze „starych” kwalifikacji uzyskasz u nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Technik informatyk (351203), klasa 3

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Technik organizacji reklamy (333906), klasa 3

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Technik pojazdów samochodowych (311513), klasa 3

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402), klasa 3

TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Kucharz (512001)

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

Sprzedawca (522301)

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Mechanik pojazdów samochodowych (723103)

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Stolarz (752205)

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły