Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konwertowanie łańcucha znaków na tablicę

czwartek,

Konwertowanie łańcucha znaków na tablicę

Przetwarzanie łańcucha znaków na tablicę to częsta operacja. Język PHP umożliwia realizację takiego zadania na wiele sposobów, które należy dobrać według potrzeb. W materiale za prezentowano prawdopodobnie najprostszą metodę, odpowiednią na początek przygody z tablicami.

Przykład 1

Funkcja explode() umożliwia podzielenie łańcucha znaków na podstawie określonego pierwszym parametrem ciągu znaków. Doskonale nadaje się do łańcuchów znaków o określonej schematycznej strukturze i jest stosunkowo łatwa do zrozumienia. Jej możliwości można wykorzystać w połączeniu z innymi konstrukcjami językowymi (np. pętlami), wtedy może się okazać, że może realizować złożone zadania w sposób bardziej zrozumiały dla początkujących, niż np. wyrażenia regularne. W przykładzie pierwszym argumentem jest przecinek.

$a = explode(',', 'Jan,Karol,Adam,Jerzy');
print_r($a);

/*
Array
(
    [0] => Jan
    [1] => Karol
    [2] => Adam
    [3] => Jerzy
)
*/

Przykład 2

Jeśli przetwarzany na tablicę łańcuch znaków ma niezmienny charakter, warto zoptymalizować swój kod i nie wywoływać explode() podczas każdego wykonania skryptu. Można wtedy pomocniczo wygenerować kod deklaracji tablicy i wkleić go do skryptu usuwając explode(). Oczywiście podobną operację można wykonać w dobrym edytorze przy jego odpowiedniej znajomości. Zgodnie z nazwą funkcja implode() działa odwrotnie do explode(), łączy elementy tablicy za pomocą określonego pierwszym parametrem ciągu znaków. W tym przykładzie jest to przecinek. Dodatkowo na początku i na końcu wygenerowanego łańcucha doklejono elementy wymagane do prawidłowej deklaracji tablicy.

echo "['" . implode("','", explode(',', 'Jan,Karol,Adam,Jerzy')) . "']";

// ['Jan', 'Karol', 'Adam', 'Jerzy']
Artykuł: Zmiana typu pola formularza

Zmiana typu pola formularza

Artykuł: Znacznik label

Znacznik label

Artykuł: Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Artykuł: Element input typu password

Element input typu password

Artykuł: Zdradziecka ósemka

Zdradziecka ósemka

Artykuł: MS Piłsudski

MS Piłsudski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna